Izvorni kod

Lista artikala
Lista artikala
Lista artikala grupe
Lista artikala grupe
Detalji artikla
Detalji artikla
Kartica artikla
Kartica artikla
Račun
Račun
Postavke A4 računa
Postavke A4 računa
Kontrolni centar
Kontrolni centar
Postavke
Postavke
Dnevni blagajnički izještaj
Dnevni blagajnički izj...
Dnevni blagajnjički izvještaj
Dnevni blagajnjički iz...
Rekapitulacija utržaka
Rekapitulacija utržaka
Rekapitulacija utržaka ispis
Rekapitulacija utržaka...
Lista računa
Lista računa
Rekapitulacija računa
Rekapitulacija računa
Ispis etiketa
Ispis etiketa
Ispis etiketa
Ispis etiketa
Ispis etiketa 4x10
Ispis etiketa 4x10
Knjiga popisa
Knjiga popisa
Knjiga popisa-izvještaj
Knjiga popisa-izvješta...
Maloprodaja POS
Maloprodaja POS
 
 
Powered by Phoca Gallery