Izvorni kod

Proizvodnja

 

Program za praćenje cjelokupnog tijeka proizvodnog procesa. U radni nalog se unose artikli koje treba proizvesti tj. artikli za koje je definiran normativ / sastavnica.

Produx proizvodnja

 

Iz radnog naloga se generiraju izdatnice koje automatski učitavaju potreban materijal (po normativima / sastavnicama koje su vezane za odabrani artikal u radnom nalogu) te primke gotovih proizvoda na unaprijed definirana skladišta.

 

Radni nalog - detalji
Radni nalog - unos sta...
Radni nalog - ispis
Radni nalog - izdatnic...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Normativi:

 •  Kreiranje više normativa (s različitim recepturama) za isti artikal
 •  Opcija dupliciranja normativa (kreiranje novog normativa kopiranjem i izmjenama postojećeg)
 •  Lista radnih naloga za normatv
 •  Kalkulacija normativa
 •  Lista normativa - filtriranje po artiklu za kojeg se traže normativi, artiklu koji se nalazi u satavnici normativa, nazivu normativa

 

Kreiranje / upravljanje radnim nalozima:

 •  Kreiranje radnog naloga (unos proizvoljnog broja artikala za proizvodnju te odabir normativa po kojem će se proizvesti)
 •  Kreiranje proizvoljnih statusa naloga sa zaključnom klauzulom npr. gotov proizvod
 •  Filtriranje naloga po aktivnosti, statusu, godini kreiranja, vremenskom periodu
 •  Ispis radnog naloga

 

Kreiranje / upravljanje izdatnicama i skladišnim dokumentima (uz modul robno):

 •  Kreiranje izdatnice iz radnog naloga - automatsko učitavanje materijala na osnovi definiranog normativa
 •  Kreiranje primke-kalkulacije iz radnog naloga - zapremanje gotovih proizvoda na skladište
 •  Definiranje početnih postavki skladišta za izdatnice / primke-kalkulacije te statuse radnih naloga

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 •  Uvoz artikala iz Excel ili CSV datoteke u sustav
 •  Izvoz artikala u Excel datoteku
 •  Individualno kreiranje grupa i nadgrupa artikala
 •  Podjela artikala po grupama i nadgrupama

 

Izvještaji (uz modul robno):

 •  Stanje skladišta i stanje skladišta na dan
 •  Kartice artikala
 •  Rekapitulacija skladišnih dokumenata
 •  Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumentima
 •  Rekapitulacija artikala
 •  Lista normativa

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •