Prodaja - ponude, nalozi i računi

 
Intuitivno kreiranje ponuda, prodajnih naloga i računa u kombinaciji sa olakšanim unosom stavki u dokument pojednostavljuje rad, smanjuje broj mogućih greški i štedi vrijeme.

Produx prodaja

 

Sitnice poput direktnog slanja računa i ponuda e-mailom iz programa dodatno rasterećuju operatera koji se može posvetiti bitnijim obavezama.

 

Modul prodaje se može koristiti samostalno ili integriran sa drugim modulima programskog paketa Produx npr. integracija sa modulom za vođenje kampanja te CRM modulom.

 

Detalji artikla
Kartica artikla
Avans
Avans - ispis
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje / upravljanje ponudama:

 

Kreiranje / upravljanje prodajnim nalozima:

 

Računi u modulu prodaje

 

Kreiranje / upravljanje računima:

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 

Izvještaji:

 

Evidencija uplata / isplata: