Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Program za vođenje projekata

 
Projektni modul omogućava učinkovitu organizaciju raspoloživih radnih resursa firme te planiranje i praćenje utroška radnog vremena članova tima. Kreiranjem projekta i projektnih zadataka (određenih rokovima, planiranim troškovima i raspoređenih u faze) omogućuje se sustavno planiranje i praćenje projekata.

Produx upravljanje projektima

 

Za svaki projekt se definira lista korisnika s ovlastima administracije / pregleda / odobravanja prihoda i rashoda. Odgovorne osobe, kao i voditelji projekta, kreiraju projektne zadatke te iste dodjeljuju članovima projektnog tima. Planirani fond radnih sati se prati kroz dnevnik rada i uspoređuje sa realizacijom.

Za svaki zadatak moguće je unijeti planirani iznos prihoda i rashoda. Stvarni prihodi i rashodi mogu se unositi u listu (rashoda / prihoda) koji se mogu direktno povezati s ulaznim i izlaznim računima ukoliko je instaliran i Produx modul prodaje Administratori mogu nadgledati sve navedene parametre i mijenjati ih kako bi se projekt uspješno priveo kraju.

 

Lista projekata
Izvještaj projekt
Detalji zadatka
Planiranje resursa
 
Za još slika kliknuti ovdje.

Modul za vođenje projekata pomaže voditeljima i ostalim sudionicima u projektu pri planiranju te praćenju i analizi planiranih i realiziranih prihoda, troškova i vremena kako po pojedinim projektnim zadacima tako i za projekt u cjelini.

 

Popis svih funkcionalnosti:

Kreiranje projekata i projektnih zadataka:

 •  Izrada više projekata istovremeno
 •  Administracija projekata (kreiranje/izmjena/brisanje, aktiviranje/zatvaranje proizvoljnog broja projekata), izvoz liste projekata u excel dokument
 •  Definiranje odgovornog korisnika za projekt, naručitelja te postavljanje početnog i završnog datuma kao i aktivnost projekta
 •  Definiranje liste korisnika kojima se dodjeljuju prava na projekt tako da pojedini korisnicima možemo omogućiti samo uvid u stanje projekta, a drugim dati pravo administracije
 •  Definiranje projektnih zadataka, raspoređivanje istih po proizvoljno kreiranim fazama projekta, definiranje rokova i planiranje prihoda i rashoda
 •  Izvoz liste projektnih zadataka u excel dokument
 •  Praćenje projektnih zadataka po statusu dovršenosti Nedovršeni/Dovršeni/Dovršeni neodobreni / Svi
 •  Dodjeljivanje odgovorne osobe pojedinom zadatku koja je zadužena za odobrenja po završetku zadatka
 •  Dodjeljivanje ljudskih resursa (jednog ili više djelatnika) pojedinom zadatku te planiranje fonda sati
 •  Kontrola odrađenih radnih sati za zadatak kroz dnevnik aktivnosti s detaljima aktivnosti, broju dati i djelatniku koji ih je napravio te ispis liste u formi izvještaja
 •  Administracija rashoda po projektnom zadatku koji se mogu vezati za ulazne račune ukoliko je registriran modul maloprodaje ili modul prodaje
 •  Administracija prihoda/ rashoda po projektu, filtriranje istih po načinu plaćanja te vremenskom intervalu
 •  Ispis projekta u formi izvještaja sa svim projektnim zadacima grupiranim po fazama te planiranim prihodima i rashodima te planiranim i odrađenim satima za svaki zadatak
 •  Evidencija rada preko dnevnika rada s mogućnošću filtriranja unosa po djelatniku, naručitelju, projektu ili vremenskom intervalu
 •  Pregled dodijeljenih zadataka za djelatnika i to one za koje je postavljen kao odgovoran korisnik kao i one na kojima je angažiran. Filtriranje istih po stupnju dovršenosti, pregled po listama kao i kalendaru
 •  Izvoz liste evidencije aktivnosti u excel dokument

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •  

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja