Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Putni nalozi

 

Modul putnih naloga kreira i evidentira domaće i inozemne putne naloge i naloge za loko vožnje za jednu ili više tvrtki. U nalozima se evidentiraju akontacije, dnevnice, putni troškovi, troškovi prijevoza i ostali troškovi te se automatski zbrajaju.

Produx putni nalozi

 

Kako se pojedini detalji ne bi unosili više puta dostupni su šifrarnici domaćih i inozemnih dnevnica, tečajevi valuta, različita vozila sa pripadajućim detaljima, različite relacije sa pripadajućom kilometražom, troškovi po kilometru i naravno djelatnici i firme koji su u bazi podataka. Na ovaj način štedi se na vremenu, bez gubitaka preciznosti izračuna. Podaci iz putnih naloga se mogu sortirati po firmi, djelatniku, troškovima, datumu što omogućava veliku preglednost i kvalitetno praćenje putnih troškova što nudi daljnje mogućnosti u racionalizaciji poslovanja.

 

Lista putnih naloga
Akontacija - predujam
Unos dnevnica
Unos troškova prijevoz...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje i obrada putnih naloga i loko vožnji

 •  Kreiranje domaćih i inozemnih putnih naloga i loko vožnji
 •  Evidencija akontacija, putnih troškova, troškova prijevoza i ostalih troškova
 •  Automatsko računanje trajanja puta na temelju početka i kraja putnog naloga
 •  Automatsko računanje dnevnica i pripadajućih troškova
 •  Memoriranje vozila, relacija, tečaja
 •  Definiranje dnevnica i postavki obračuna tečaja i kilometraže
 •  Filtriranje putnih naloga po firmama, djelatnicima, vozilima
 •  Filtriranje putnih naloga po datumu, intervalu i odredištu
 •  Mogućnost rada za više firmi
 •  Ispis putnih naloga i putnih računa
 •  Ispis liste putnih naloga po odabranim kriterijima (djelatnik, godina, vremenski interval)
 •  Naknadno mijenjanje naloga u slučaju pogrešnog ili nepotpunog unosa
 •  Kreiranje loko vožnji
 •  Evidencija troškova prijevoza i ostalih troškova (parking, cestarina...) za loko vožnju
 •  Ispis liste loko vožnji po odabranom kriteriju

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja