Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Proizvodnja

 

Program za praćenje cjelokupnog tijeka proizvodnog procesa. U radni nalog se unose artikli koje treba proizvesti tj. artikli za koje je definiran normativ / sastavnica.

Produx proizvodnja

 

Iz radnog naloga se generiraju izdatnice koje automatski učitavaju potreban materijal (po normativima / sastavnicama koje su vezane za odabrani artikal u radnom nalogu) te primke gotovih proizvoda na unaprijed definirana skladišta.

 

Radni nalog - detalji
Radni nalog - unos sta...
Radni nalog - ispis
Radni nalog - izdatnic...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Normativi:

 •  Kreiranje više normativa (s različitim recepturama) za isti artikal
 •  Opcija dupliciranja normativa (kreiranje novog normativa kopiranjem i izmjenama postojećeg)
 •  Lista radnih naloga za normatv
 •  Kalkulacija normativa
 •  Lista normativa - filtriranje po artiklu za kojeg se traže normativi, artiklu koji se nalazi u satavnici normativa, nazivu normativa

 

Kreiranje / upravljanje radnim nalozima:

 •  Kreiranje radnog naloga (unos proizvoljnog broja artikala za proizvodnju te odabir normativa po kojem će se proizvesti)
 •  Kreiranje proizvoljnih statusa naloga sa zaključnom klauzulom npr. gotov proizvod
 •  Filtriranje naloga po aktivnosti, statusu, godini kreiranja, vremenskom periodu
 •  Ispis radnog naloga

 

Kreiranje / upravljanje izdatnicama i skladišnim dokumentima (uz modul robno):

 •  Kreiranje izdatnice iz radnog naloga - automatsko učitavanje materijala na osnovi definiranog normativa
 •  Kreiranje primke-kalkulacije iz radnog naloga - zapremanje gotovih proizvoda na skladište
 •  Definiranje početnih postavki skladišta za izdatnice / primke-kalkulacije te statuse radnih naloga

 

Kreiranje / upravljanje artiklima:

 •  Uvoz artikala iz Excel ili CSV datoteke u sustav
 •  Izvoz artikala u Excel datoteku
 •  Individualno kreiranje grupa i nadgrupa artikala
 •  Podjela artikala po grupama i nadgrupama

 

Izvještaji (uz modul robno):

 •  Stanje skladišta i stanje skladišta na dan
 •  Kartice artikala
 •  Rekapitulacija skladišnih dokumenata
 •  Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumentima
 •  Rekapitulacija artikala
 •  Lista normativa

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •  

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja