Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Rezervacije resursa

 
Upravljanje resursima podrazumijeva planiranje i rezervaciju resursa, te praćenje korištenja resursa u određenom vremenskom periodu. Modul resursa je namijenjen za upravljanje resursima uključujući ljudske resurse tj. resurse svojih zaposlenika te prostore, vozni park, alate itd., a sve u svrhu što efikasnijeg korištenja resursa.
 

Produx upravljanje resursima - rezervacije resursa

 

Tipove resursa korisnik sam definira te po istim poslije može filtrirati rezervacije. Također za svaku rezervaciju se može odrediti i njezin status te za isti podesiti i boju tako da i vizualno odmah znamo u kojem je koja rezervacija statusu. Modul rezervacija se može koristiti u kombinaciji s drugim modulima npr. 'Salonom ljepote' (raspored klijenata u odnosu na željenog frizera / kozmetučarku / masažera) gdje iz rezervacije direktno možemo kreirati nalog prilikom čega se u nalog prenose svi relevantni podaci o stranci te definirane usluge iz rezervacije. Isto vrijedi i za modul za servis te modul za servis vozila za zakazivanje klijentima i raspoređivanje po ljudima / kanalima.

Produx - upravljanje resursima se može koristiti i uz modul maloprodaje te modul prodaje prilikom čega se direktno iz rezervacije kreira račun.

 

Postavke rezervacije
Tipovi resursa
Statusi rezervacije
Status rezervacije
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Osnovne značajke:

 •  Pregled rezervacija u različitim grafičkim pregledima (dnevni, tjedni, mjesećni, vremenska linija, tablica)
 •  Kreiranje rezervacije odabirom željenog perioda i resursa mišem
 •  Dodavanje usluga/robe u rezervaciju
 •  Mogućnost konfiguracije tako da pokriva različite scenarije za različite poslovne potrebe
 •  Opcija grupiranja rezervacija po korisnicima ili resursima, ili bez grupiranja
 •  Fleksibilnost pretraživanja po raznim kriterijima (tipu resursa, firmi, kontaktu, korisniku, statusu rezervacije, vremenskom intervalu)
 •  Kreiranje naloga / računa iz rezervacije
 •  Ispis rezervacija

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja