Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Robno knjigovodstvo

 
Modul ROBNO namjenjen je praćenju trgovačke robe, komisijske robe te vlastitih proizvoda od ulaza u firmu do izlaza. Za firmu se definira proizvoljni broj maloprodajnih / veleprodajnih skladišta, na koje poslije vežemo skladišne dokumente (primkre, međuskladišnice, izdatnice, povratnice dobavljaču, otpremnice, inventurne viškove / manjkove...). 
 

Produx robno

 

Modul robno može se koristiti samostalno, ali integriran sa drugim modulima programskog paketa Produx npr. sa modulom servis, modulom prodaja ili modulom maloprodaja, postiže se veliki sinergijski učinak.

 

Administracija
Inventurne liste
Inventura
Inventura - ispis
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

kreiranje/upravljanje, skladištima i dokumentima:

 •  Kreiranje proizvoljnog broja maloprodajnih / veleprodajnih skladišta
 •  Kreiranje skladišnih dokumenata: početnog stanja, primki - kalkulacija, izdatnica, otpremnica, povratnica dobavljaču...
 •  Za svako skladište odvojeni brojčanik po tipovima dokumenata
 •  Kreiranje početnog stanja uvozom iz excel dokumenta
 •  Opcija ispisa etiketa iz primke-kalkulacije i to po količini unesenoj u primku ili po jedna etiketa po stavki
 •  Ispis skladišnih dokumenata, opcija spremanja u pdf dokument
 •  Automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijena prilikom izmjene MP cijene u primci – kalkulaciji za sva maloprodajna skladišta
 •  Unos i raspoređivanje zavisnih troškova kod primke-kalkulacije
 •  Dnevnik skladišta – ulazi / izlazi sa skladišta po skladišnim dokumentima
 •  Kreiranje proizvoljnog broja inventura za skladište
 •  Kreiranje inventurnog manjka/viška po odrađenoj inventuri
 •  Kartica artikla za sklaište (maloprodajno po maloprodajnim cijenama, a veleprodajno po nabavnim cijenama)
 •  Stanje artikla po svim skladištima
 •  Stanje skladišta na dan (moguće filtriranje po grupama /nadgrupama artikala), izvoz liste u excel dokument, opcija prikaza samo računa s negativnim stanjima, opcija ne prikazivanja računa bez prometa ili onih sa stanjem nula
 •  Rekapitulacija skladišnih dokumenata - prikaz nabavne vrijednosti, veleprodajne vrijednosti, marže, maloprodajne vrijednosti itd. po dokumentima
 •  Rekapitulacija prodaje artikala po skladištu – Ispis na POS/A4
 •  Lista neusklađenih artikala – lista artikala kojim se ne slaže knjigovodstvena vrijednost s vrijednošću robe na skladištu

 

 •  upravljanje artiklima
 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima 

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja