Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Blagajnički dnevnik

 

Modul blagajna je program za vođenje blagajne kunske ili devizne gotovine , unos, ispis i evidentiranje uplatnica i isplatnica te automatsku izradu blagajničkog izvještaja po blagajnama za bilo koji vremenski period.

Produx blagajna

 

Blagajnički izvještaj, nakon unosa vremenskog intervala, potpuno je automatiziran, a sastavlja se na osnovu unesenih podataka o izdanim uplatnicama i isplatnicama.

Blagajničke izvještaje, uplatnice i isplatnice moguće ispisati je ispisati na zadani pisač ili izvesti u pdf, word ili excel format. Isto je moguće i sa zbirnim listama uplatnica/isplatnica zajedno sa ukupnim iznosom.

 

Lista uplata
Blagajnička uplatnica
Uplata
Lista isplata
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje blagajni:

 •  Kunske i devizne blagajne
 •  Mogućnost otvaranja više blagajni istovremeno
 •  Pregled i filtriranje uplatnica/isplatnica po blagajnama, blagajniku, vremenskom intervalu, svrsi uplate / isplate, partneru i iznosu uplate / isplate 

 

Kreiranje uplatnica:

 •  Automatsko dodjeljivanje rednog broja uplatnici
 •  Ispis uplatnice
 •  Izvoz uplatnice u pdf, word ili excel format
 •  Pregled i filtriranje uplatnica po blagajni, blagajniku, datumu, vremenskom intervalu, svrsi uplate, partneru i iznosu uplate
 •  Pregled i sortiranje uplatnica po svrsi uplate, partneru i iznosu uplate

 

Kreiranje isplatnica:

 •  Automatsko dodjeljivanje rednog broja isplatnici
 •  Ispis isplatnice
 •  Izvoz isplatnice u pdf, word ili excel format
 •  Pregled i filtriranje isplatnica po blagajni, blagajniku, datumu, vremenskom intervalu, svrsi isplate, partneru i iznosu isplate
 •  Pregled i sortiranje isplatnica po svrsi isplate, partneru i iznosu isplate

 

Blagajnički izvještaj:

 •  Pregled i filtriranje uplatnica / isplatnica po blagajni, blagajniku, datumu, vremenskom intervalu, svrsi uplate / isplate, partneru i iznosu uplate/isplate
 •  Pregled i sortiranje uplatnica/isplatnica po svrsi uplate/isplate, partneru i iznosu uplate / isplate
 •  Ispis blagajničkog izvještaja – dnevnog ili za vremenski interval
 •  Izvoz blagajničkog izvještaja u pdf, word ili excel format

      

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima
 •  

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja