Izvorni kod

MODUL TRAŽBINA

Administriranje tražbina unos/izmjena/brisanje
Uvoz/osvježavanje tražbina iz eksternog sustava
Pregled tražbina po predmetu
Pregled tražbina po stranci
Praćenje utuženosti tražbina

MODUL RADNJI

Praćenje svih poduzetih radnji za određeni predmet
(pribavljanje svih potrebitih dokumenata, odrađena ročišta ... )
Dodjeljivanje zadataka korisnicima
Praćenje učinkovitosti korisnika
Podsjetnik na zadane / dodijeljene zadatke

MODUL IZVJEŠTAJA

Pojedinačni i grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po tipu, statusima i periodu
Grupni izvještaj stanja pravnih predmeta po statusima
Izvještaji po rješenjima grupni i pojedinačni
Izvještaji troškova, otpisa, tražbina ...

ADMINISTRACIJA

Predložaka i rješenja
Korisnika i korisničkih postavki
Statusa stranki
Statusa, tipova i lokacija predmeta
Sudova i sudaca
Troškova

Upravljanje kampanjama

 

Modul kampanja služi kako bi se obilniji istovjetni poslovi koji uključujućuju interakciju s velikom brojem partnera lakše kontrolirali i pratili. Najčešće se radi o skupnim/grupnim pozivima na predstavljanja novih proizvoda, sajmove, zabave, ankete i općenito u prodaji i marketingu.

Produx program za upravljanje kampanjama

 

Prednost ovog modula je što se svi podaci o poduzetim aktivnostima i kontaktiranim osobama nalaze na jednom mjestu i dostupni su na uvid /administraciji skupini korisnika s odobrenim pravima. Rezultati obavljenog posla tada su mjerljivi stukturirani kroz statuse koje korisnik sam definira.

Na osnovu dobivenih podataka, može se stvoriti prilično dobra procjena o odazivu na npr. prezentacije, zabave ili na demo vožnje te u skladu sa time planirati resurse koji će biti potrebni za ostvarivanje takvog projekta.

 

Modul za vođenje kampanja može se koristiti samostalno ili integriran sa drugim modulima Produx paketa npr. integriran sa CRM modulom i sa modulom prodaje.

 

Kampanje - lista
Način unosa kontakata ...
Stavka kampanje
Povjest statusa
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Upravljanje kampanjama:

 •  Dodavanje kontakata / firmi kampanji odabirom iz:
  • • liste firmi
  • • liste kontakata
  • • kontakata / firmi iz grupe
  • • kontakata / firmi iz neke već postojeće kampanje
 •  Administracija pristupa kampanji grupi korisnika s pravima administracije ili samo uvida u istu
 •  Mogućnost da kreator kampanje samo nadzire realizaciju kampanje
 •  Dodjeljivanje statusa firmi/kontaktu u kampanji (poslana pozivnica, nije odlučio, nazvati kasnije...)
 •  Pregled povijesti statusa za svaku stavku (firmu/kontakt) kampanje
 •  Ispis kampanje (grupno po statusima, totalu ...)
 •  Pretraživanje / filtriranje kampanja po svim detaljima
 •  Slanje grupnih SMS poruka i emailova direktno iz programa
 •  Kreiranje korespondencije iz kampanje (postavljanje podsjetnika, kreiranje zadataka, rezervacija termina... ) - integracija s CRM modulom

 

 •  upravljanje firmama
 •  upravljanje kontaktima
 •  upravljanje korisnicima 

Modul za automatsko kreiranje opomena

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara (odredi se od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Minimalni iznos visine predmeta spora

Automatsko kreiranje opomena se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu te se ispisuju po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko tražbine stranke upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena  kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Modul za automatsko kreiranje ovršnih prijedloga

Potrebno je postaviti kriterije za automatsko generiranje:

 • Sve neutužene tražbine ili one kojima prijeti zastara - od-do period za datume valute)
 • Tip stranke
 • Opcija onemogućavanja uzimanja tražbina u zastari (korisnik postavlja datum do kojeg smatra da su tražbine u zastari)
 • Minimalni iznos visine predmeta spora
 • Broj primjeraka ovršnog prijedloga za tisak

Automatsko kreiranje ovršnih predmeta se vrši na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te kao takve spremaju u bazu u nekom inicijalnom statusu. Za svaki se u ovisnosti o visini predmeta spora generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (javnobilježnička nagrada, trošak dostave, klauzula pravomoćnosti i ovršnosti) te eventualno materijalni trošak ovrhovoditelja, te se ispisuje ovršni prijedlog po prethodno dogovorenoj špranci.

Ukoliko je stranka za čije tražbine upadaju u prethodno definirani kriterij, a stranka je postavljena kao nevaljala (preko statusa stranke) ista se preskače te je moguće ispisati listu takvih.

 


Izvorni kod rješenja