Izvorni kod

Informacije o PRODUX verzijama i novitetima

verzija 2.60.3.1 ---3.12.2020.

 • 'OPTOMETRIJA' --> 'Nalozi'--> dodan filter 'Organizacijska jedinica'
 • 'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji korisnika' - dodana postavka (pravo)'Pregled optometrijskih naloga svih organizacijskih jedinica' (ukoliko je uključen optometrijski modul)
 • 'ROBNO' --> 'Alati' --> 'Automatsko kreiranje međuskladišnica za prolazno skladište'- uz račune dodane i otpremnice za koje se kreiraju međuskladišnice

verzija 2.59.3.1 ---17.11.2020.

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji računa' -->u ispisu dodan QR kod za fiskalizirane račune
 • 'ROBNO' --> 'Detalji iventure' --> 'Pregled inv. liste' - dodan upit o načinu sortiranja (artikal/ šifra/redosljed unosa)
 • 'ROBNO' --> 'Detalji iventure' ->'Ispisi' umjesto 'Predao / Preuzeo' izmjena u 'Odgovorna osoba / Komisija'
 • 'OPTOMETRIJA' --> novi modul

 

verzija 2.58.3.9 ---4.11.2020.

 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - PROJEKTI' --> dodana postavka 'Početne postavke statusa projekta za filter u list projekata: (ukoliko opcija nije postavljena za filter 'Aktivnost' je postavljeno 'Otvoreni')'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PROJEKTI' --> dodana postavka 'Početna postavka za vrijeme završetka projekta:'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji zadatka' --> dodana opcija 'Potvrđeno'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Lista zadataka' --> dodani filter 'Organizacijska jedinica' (T2)
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Lista zadataka' --> dodani filter 'Nepotvrđeni' (T2)
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Lista zadataka' --> dodan stupac 'Potvrđeno'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji projekta'--> dodan stupac 'Potvrđeno'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> obavezan unos firme ili kontakta prilikom spremanja projekta
 • 'CRM' --> Dodan prečac 'CTRL + U' za otvaranje liste Upita
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji zadatka' --> dodana opcija 'Kalkulator kartica' (T2)
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Alati' --> dodana opcija 'Kalkulator kartica' i 'Zauzetost prevoditelja' (T2)
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> Dodan prečac 'CTRL + Z' za otvaranje liste 'Zauzetost prevoditelja' (T2)

verzija 2.58.3.1 ---15.10.2020.

 • 'ROBNO'-->'Izvještaji'-->'Rekapitulacija skladišnih dokumenata' - dodana opcija 'Porezna tarifa'
 • 'ROBNO'-->'Izvještaji'-->'Rekapitulacija skladišnih dokumenata' -ispis grupiran po tipovima dokumenata
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji računa' --> 'Pregled dokumenta' - prilikom spremanja istog postavi za naziv računa 'RN' + 'BROJ RAČUNA' + 'NAZIV FIRME'/'NAZIV KONTAKTA'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ponude' --> 'Pregled dokumenta' - prilikom spremanja istog postavi za naziv računa 'PON' + 'BROJ PONUDE' + 'NAZIV FIRME'/'NAZIV KONTAKTA'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji prodajnog naloga' --> 'Pregled dokumenta' - prilikom spremanja istog postavi za naziv računa 'NARUDZBA_NK' + 'BROJ NALOGA' + 'NAZIV FIRME'/'NAZIV KONTAKTA'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Kontrolni centar' --> 'Zapisnici o promjeni cijena' --> 'Ispis' -->'Ispis liste' -u izvještaju dodana tablica po poreznim tarifama
 • 'MALOPRODAJA' --> 'KONTROLNI CENTAR'--> dodan izvještaj 'Knjiga popisa - Grupirana po dokumentima' - dodan pregled u pdf-u
 • 'ČLANARINE' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' - dodana opcija 'Postavljanje početka datuma zaduženja članarine na trenutni datum. Ukoliko opcija nije uključena uzima se dan nakon datuma valjanosti iskaznice'
 • 'ČLANARINE' --> 'Detalji članarine -Zaduženja' - dodana opcija 'Akcije' --> 'Novo zaduženje'
 • 'ČLANARINE' --> 'Detalji članarine -Zaduženja' - dodana opcija 'Akcije' --> 'Grupno zatvaranje otvorenih zaduženja'
 • 'ČLANARINE' --> 'Administracija' - dodana opcija 'ZADUZENJA - VRSTE' (ukoliko je aktivirana opcija 'Članarine zaduženja') - dodavanjem novih vrsta zaduženja iste će se pokazivati u listi prilikom odabira opcije dodavanja novih zaduženja
 • 'RADNI NALOZI' (proizvodnja) -->'Detalji naloga' -omogućeno naknadno povezivanje 'prodajnog naloga'
 • 'RADNI NALOZI' (proizvodnja) --> Ukoliko se kreira 'Prodajni nalog' iz ponude za koju je vezan Radni nalog isti se prebacuje u listu radnih naloga vezanih za 'Prodajni nalog'
 • 'RADNI NALOZI' (proizvodnja) -->kod kreiranja normativa za artikal 'NORMATIV - SASTAVNICA OPERACIJE' dodani stupci 'Planirani rad VPC', 'Planirani materijal VPC' i 'Ukupno VPC'
 • 'RADNI NALOZI' (proizvodnja) --> 'NORMATIV - SASTAVNICA OPERACIJE' - kod dodavanja operacije dodane opcije 'Radnik sat VPC' i 'Stroj sat VPC'. Pri izzačunavanju NV i VPC cijene stroja uzima se trenutna postavka istih za odabrani stroj, a za NV i VPC cijenu radnika uzima se trenutna vrijednost istih iz vezane tehnologije
 • 'ROBNO'--> ispravak lazne dojave o nepostojanju dovoljne kolicine nastale zbog nezaokruzivanja
 • 'RADNI NALOZI' (proizvodnja) -->'Detalji operacije' -dodana opcija unosa predefiniranih opisa
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA'- nadogradnja opcije 'Automatsko dodavanje 'Odobreni rabat:' prilikom kreiranja računa i ponuda' u 'Automatsko dodavanje 'Odobreni rabat:' prilikom kreiranja računa, ponuda, prodajnih naloga i otpremnica'
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA'- dodavanje opcije 'Upozorenje korisnika o postojanju 'Odobrenog rabata' za firmu ili posebnog cjenika za firmu'

 

verzija 2.57.3.1 --->10.9.2020

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' --> 'Ispis 2D barkoda na transakcijskim računima i ponudama (ostali dokumeti 1D)'
 • 'PRODAJA' --> 'Detalji računa' --> 'Uplatnica HUB 3A' -dodan ispis 2D barkoda za plaćanje internet bankarstvom
 • 'ČLANARINE' --> 'Detalji zaduženja' --> 'Uplatnica HUB 3A' -dodan ispis 2D barkoda za plaćanje internet bankarstvom
 • 'ROBNO' --> 'Detalji skladišta' -dodana opcija 'Prolazno'
 • 'PRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' - izmjena opcije 'Zabrana zaključka računa u slučaju nedostatne količine na skadištu (NE ODNOSI SE NA KOMISIJSKE ARTIKLE)' u 'Zabrana zaključka računa u slučaju nedostatne količine na skadištu (-NE ODNOSI SE NA KOMISIJSKE ARTIKLE, -UKOLIKO JE SKLADIŠTE PROLAZNO UZIMA SE KOLIČINA NA SVIM SKLADIŠTIMA)'
 • 'ROBNO' --> 'Alati' -dodana opcija 'Automatsko kreiranje međuskladišnica za prolazno skladište'

verzija 2.56.3.1 --->26.8.2020

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija predujmova' - dodana opcija - 'Uključiti račune u kojima je ukalkuliran predujam'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ponude' --> 'Postavke vidljivih stupaca stavki' - dodana opcija 'Marža iznos (kod primke, ponude)'
 • 'BLAGAJNA' --> dodana provjera zaključavanja dokumenata kod blagajničkih uplatnica/isplatnica
 • 'BLAGAJNA' --> dozvoljena opcija unosa iznosa 0,00 uz upit za odobravanje
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' --> 'Izvoz SYNESIS' -dodana opcija 'eURA.xls' (https://e-racuni.com)
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Detalji računa' --> Akcije -dodana opcija 'Obrazac - POVRAT' (za storno račune račune)
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> implementacija api-a firme IE računi d.o.o. za slanje eRačuna
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' - dodana opcija 'Uvoz artikala iz eRačuna -xml (EN 16931 UBL Invoice 1.3.2)'
 •  Novi modul 'RADNI SATI'

verzija 2.55.3.1 --->17.7.2020

 • -'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' -->'Detalji ulaznog računa' --> 'Detalji stavke ulaznog računa'- dodana opcija 'Artikal PDV' koja se koristi prilikom exporta podataka u kljigovodstveni program 'Libri'
 • -'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PROJEKTI' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - CRM' -kod unosa staza dokumenata omogucen dvodtruki klik za unos preko tekstualne forme
 • -'CRM' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - CRM' -kod unosa staza dokumenata omogucen dvodtruki klik za unos preko tekstualne forme
 • -'PRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - CRM' -kod unosa staza dokumenata omogucen dvodtruki klik za unos preko tekstualne forme
 • -'ROBNO' --> 'Izvještaji' -dodan izvještaj 'Stanje skladišta repromaterijala -NORMATIVI'

verzija 2.54.3.1 --->7.7.2020

 • -'MALOPRODAJA' --> 'KONTROLNI CENTAR'--> dodan izvještaj 'Knjiga popisa - Grupirana po dokumentima'
 • -'BACK OFFICE' --> dodan izvještaj 'Knjiga popisa - Grupirana po dokumentima'
 • -'MALOPRODAJA' --> 'Neusklađeni artikli' --> dodana opcija 'Porezna tarifa'
 • -'MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' --> 'Kartica artikla' (Tip: Maloprodajno) - dodan stupac 'Porezna tarifa'
 • -'MALOPRODAJA' --> 'Detalji zapisnika o promjeni cijena--> ' - dodani stupci 'Tarifa stara' i 'Tarifa nova'
 • -'RECEPTI' --> 'Lista recepata' -dodan stupac 'Iznos računa - HZZO' - ukoliko se 'Iznos računa - HZZO' ne poklapa s zbrojem osnovnog i dopunskog osiguranja redak se boja u crveno
 • -'PRODAJA' --> 'Posebni cjenici kupaca' -kod kreiranja ponuda/veleprodajnih računa ukoliko korisnik ima uključene opcije 'Posebni cjenici kupaca' i 'Automatsko dodavanje 'Odobreni rabat:' prilikom kreiranja računa i ponuda' ukoliko kupac za odabrani artikal nema definiranu posebnu cijenu/rabat primjenjuje se 'Odobreni rabat:' za kupca

 verzija 2.53.3.1 --->18.6.2020

 • -'PRODAJA' --> 'IRA' --> Kod odabira filtera 'Način plaćanja' pretražuje i po naćinima plaćanja iz 'Više naćina plaćanja'
 • -'RECEPTI' --> dodan stupac 'Datum računa'
 • -'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija naloga' -dodan filter 'Vrsta naloga'
 • -'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija naloga' -dodan stupac 'RUC - NALOG'
 • -'RADNI NALOZI' --> 'Detalji naloga' -->'Rekapitulacija naloga' -dodani stupci 'VPI - NALOG' i 'RUC - NALOG'
 • -'RADNI NALOZI' --> 'Administracija' --> 'Tehnologije' --> 'Detalji tehnologije' - dodana opcija 'Nabavna cijena sata djelatnika'
 • -'MALOPRODAJA' --> 'Detalji predujma' -vidljivost opcije 'Plaćanja' kada nije uključen modul 'Prodaja'
 • -'ROBNO'-->'Izvještaji'-->'Rekapitulacija skladišnih dokumenata' - dodan stupac 'Porezna tarifa'
 • -'ROBNO'-->'Dnevnik skladišta'--> početno sortiranje po godini, broju dokumenta te datumu dokumenta
 • -'RADNI NALOZI' -->'Detalji naloga' -dodana opcija 'Izvoz stavki u excel'
 • -'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' -->'Detalji ponude' -dodana opcija 'Izvoz stavki u excel'
 • -'ROBNO' --> 'Detalji narudžbe dobavlaču' - omogućeno naknadno povezivanje narudžbe dobavljaču s radnim nalogom

verzija 2.52.3.1 --->5.6.2020

 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla-N' - dodana opcija 'Šifra proizvođača'
 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla-N' - dodana opcija 'Darovni bon' i 'Predujam' -opcija ima utjecaja samo kod izvoza podataka u sustav 'Libri'
 • -'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' --> 'Cjenik artikala' dodan prikaz stupaca 'Darovni bon' i 'Predujam'
 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' -'Oznaka dobavljača' --> Preimenovana u 'Šifra dobavljača'
 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Lista artikala' dodana pretraga i po Šifri proitvođača
 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija avansa' preimenovano u 'Rekapitulacija predujmova'
 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Rekapitulacija avansa' -dodana opcija 'Uključiti artikle koji imaju uključenu opciju 'Predujam''

 verzija 2.51.3.1 --->27.5.2020

 • -'ROBNO' --> 'Početno stanje'- dodani stupci 'VP iznos','Marža iznos' i 'PDV iznos'
 • -'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'POČETNE POSTAVKE' - DODANA OPCIJA 'Porezna tarifa za zavisne troškove prilikom kreiranja ulaznog računa iz primke. Ukoliko nije predefinirana koristi se tarifa vezana za artikal.'
 • -'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' --> 'Izvoz SYNESIS' -dodana opcija 'eURA'

verzija 2.50.3.1 --->17.4.2020

 • 'ROBNO' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE --> izmjena postavke 'Postavka vremena primke/međuskladišnice 1 sekundu prije izdavanja prvog računa otpremnice sa zadanog skladišta na zadani datum ( prilikom kreiranja dokumenta)' u 'Postavka vremena primke/međuskladišnice 1 sekundu prije izdavanja prvog računa otpremnice/otpremnice sa zadanih skladišta na zadani datum ( prilikom kreiranja dokumenta)'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta na dan' - dodan filter 'Porezna tarifa'
 • 'ROBNO' --> 'Početno stanje' -na ispisu dodana rekapitulacija po poreznim stopama

verzija 2.49.3.1 --->11.3.2020

 • 'MALOPRODAJA' --> 'KONTROLNI CENTAR'--> dodana opcija 'Pomagala'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Lista blokiranih firmi' -ispravak nedostatka storane procedure
 • 'RECEPTI'--> ispravak unosa novog pomagala u listu
 • 'RECEPTI'--> ispravak update-a s računom ukolikoje np HZZO
 • 'PRODAJA' -->' Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' --> 'Ukoliko nije definiran rabat na nijednoj stavci koristi predložak bez rabata za VP ponudu (HRK i EUR)/ račun' -dodana opcija i za eurske VP ponude

 verzija 2.48.3.1 --->1.3.2020

 • 'REZERVACIJE' --> dodana opcija vezivanja za 'Upit' - prilikom odabira upita ukoliko nije postavljen kontakt/firma/napomena podatke ce preuzeti iz upita
 • 'CRM' --> 'Upit' dodana opcija 'Broj rezervacija' u kojoj se pokazuje broj rezervacija za upit. Klikom na broj rezervacija otvara se lista rezervacija ako ih je više ili detalji rezervacije ukoliko postoji samo jedna rezervacija

 verzija 2.47.3.1 --->26.2.2020

 • 'MALOPRODAJA' --> 'KONTROLNI CENTAR'--> 'Recepti u HZZO datoteku'-ispravak 'Iznos na teret dopunskog osiguranja' ukoliko je dopunsko 0 kn umjesto 0 u datoteku se upisuje 0.00
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekap. prodaje artikala za posl. prostor (F11)' -dodana opcija 'Grupiranje rezultata po artiklu'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'KONTROLNI CENTAR' --> 'Rekapitulacija skladišnih dokumenata' -maknut izvještaj
 • 'MALOPRODAJA' --> 'KONTROLNI CENTAR' --> dodan izvještaj 'Financijska rekapitulacija prodaje'
 • 'PUTNI NALOZI' --> 'Administracija' -->'Postavke' -dodana opcija 'Ispis napomene i datuma isplate na putni račun'

verzija 2.46.3.1 --->7.2.2020

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Detalji naplatnog uređaja' -dodana opcija 'Iznos automatskog pologa'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA'--> maknuta postavka 'Iznos automatskog pologa'
 • 'PRODAJA' --> dodana opcija 'Stanje blagajne'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji promke' -ukoliko je uključena opcija 'PDV' stupac se prikazuje u edit modu dukumenta (isto kao i za barkod ukoliko je ukljucen)
 • 'ROBNO' --> 'Detalji promke' -dodana provjera prilikom spremanja računa i kreiranja 'Ulaznog računa' - 'Nije dozvoljeno da je dukument 'Otpremnica' ukoliko je za isti kreiran 'Ulazni račun'!
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija prodaje po artiklima -NC' - dodan filter 'Skladište'
 • 'BACK OFFICE' --> Dodana opcija 'ZAKLJUČAVANJE FINANCIJSKIH/ROBNIH DOKUMENATA'
 • 'RECEPTI' --> dodana pretraga po računu i kontaktu
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekap. prodaje artikala za posl. prostor (F11)' -dodan stupac 'Marža iznos'

 verzija 2.45.3.1 --->25.1.2020

 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' -ukoliko je ukljucena opcija 'Otpremnica' razvrstavanje sabavne vrijednosti po pdv stopama nabave
 • 'RECEPTI' -Ispravak kreiranja datoteke
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji računa' --> 'Ispis POS' Ispis kod više naćina plaćanaj ispod totala
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' -Dodan botun 'i'-info s podacima o datumu kreiranja i korisniku koji je kreirao dokument
 • 'ROBNO' --> 'Detalji međuskladišnice' dodana opcija postavljanja naloga
 • 'ROBNO' --> Za ce skladišne dokumente dodana velićina fonta iz postavki osnovnog modula
 • 'RECEPTI' --> Onemogućen unos istog 'Broja potvrde' za recepte
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Računi po načinima plaćanja' -dodan filter 'Način plaćanja'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Računi po načinima plaćanja po danima' -dodan filter 'Način plaćanja'
 • 'PUTNI NALOZI' --> 'Detalji putnog naloga' - dodana opcija 'Datum isplate' i 'Napomena'
 • 'PUTNI NALOZI' --> 'Detalji putnog naloga'--> 'Ispis putnog naloga' - dodane opcije za ručni unos početka/kraja putovanja, kilometraže i izvještaja s puta
 • 'ROBNO' --> 'RECEPTI' --> dodana opcija poništavanja računa na desni klik
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ulaznog računa' -dodana opcija poništavanja skladišnog dokumenta desnim klikom miša te odabirom opcije 'Poništi'

 

verzija 2.44.3.1 --->16.1.2020

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'OSTALO' -opcija 'Automatsko printanje maloprodajnih računa na predefinirani printer nakon zaključivanja istih iz naloga, te zatvaranje forme računa i naloga' preimenovana u 'Automatsko printanje maloprodajnih računa/avansa na predefinirani printer nakon zaključivanja istih iz servisnih/prodajnih naloga, te zatvaranje forme računa/avansa i servisnog naloga'
 • 'ROBNO'-->'Izvještaji'-->'Rekapitulacija skladišnih dokumenata' -dodan stupac 'Partnerov broj dokumenta' i opcija filtriranja rezultata
 • 'SERVIS'--> 'Detalji naloga' --> 'Servisna primka' -maknuta opcija potpiza za 'Preuzeo'

 

verzija 2.42.3.1 --->7.1.2020

 • 'RECEPTI' --> DODANA OPCIJA -'Oslobođenje sudjelovanja'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> Lista artikala --> 'Opcije skrivanja stupaca' -dodana opcija 'VPC' i 'MPC' te su ta dva stupca u žutom
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji grupe artikla' - dodana opcija postavke boje
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> Lokalne postavke prodaja - 'Ne korištenje boja za negativna stanja u listi artikala' preimenovana u 'Ne korištenje boja za grupe artikala'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> dodana autentifikacija kod kreirana avansa ukoliko je uključena opcija 'Autentifikacija korisnika preko šifre prilikom zaključivanja maloprodajnog računa, ponude ili radnog naloga'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -->  opcija--> opcija 'Autentifikacija korisnika preko šifre prilikom zaključivanja maloprodajnog računa, ponude ili radnog naloga' preimenovana u 'Autentifikacija korisnika preko šifre prilikom zaključivanja maloprodajnog računa,avansa, ponude ili radnog naloga'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Dnevni blagajnički izvještaj' --> 'Ispiši POS' -maknut ispis po blagajnicima (može se uključiti kroz SuperAdmin formu)
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' -dodana opcija 'Otpremnica'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Detalji maloprodajnog računa' -kod unosa računa, ukoliko je način plaćanja 'Više načina plaćanja' klikom na labelu otvara se forma za unos više načina plaćanja
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Prodajni nalozi' -u 'AKCIJE' dodane opcije 'RECEPT- Ispis računa HZZO-a na potvrdu' i 'RECEPT- Ispis računa za HZZO'

 

verzija 2.41.3.1 --->17.12.2019

 • doodan modul 'Recepti'

 

verzija 2.40.3.1 --->17.11.2019

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' - Formatiranje A4 računa da partner bolje ulazi u prozor omotnice
 • 'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji firme'/ 'Detalji podružnice' - groj karaktera za e-Mail povećan s 50 na 100
 • 'RADNI NALOZI'-->U listi naloga uz internu napomenu kod ukljucivanja opcije 'Napomena, vrsta naloga' prikazuje se i napomena naloga
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji poslovnog prostora' - dodane opcije za unos 'Ulica i broj' i 'Mjesto'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> dodana opcija 'Aktivnost' u detalje 'Poslovnog prostora' i 'Naplatnog uređaja'
 • ctrl + F --> dodana opcija 'CRM' uz module 'PRODAJA / MALOPRODAJA' te korisnik ima uključenu opciju 'Dostupnost rekapitulacijskih izvještaja'

 

verzija 2.39.3.1 --->15.10.2019

 • 'Robno'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO'--> DODANA OPCIJA 'Kod odabira opcije 'Novi dokument', automatsko otvaranje dokumenta
 • 'Robno'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO'--> DODANA OPCIJA 'Predefinirana firma za dokumente: otpremnica, povratnica kupca, povratnica dobavljaču i primka'
 • (nakon spremanja dokumenta automatski će se otvoriti novi dokument istog tipa)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> LISTA ARTIKALA (tab) -dodana opcija 'Barkod koji sadrži težinu - PREDLOŽAK 28SSSSSNNDDDX ,28 - prefix,SSSSS - šifra, NN - cijel broj količine, DDD - decimalni broj količine'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji otpremnice' dodan stupac '"MPC iznos'
 • 'ROBNO'/ 'BACK OFFICE' --> 'Izvještaji' --> izvještaj 'Rekapitulacija potrošnje repromaterijala prodanih artikala s normativom' preimenovan u 'Rekapitulacija repromaterijala po RAČUNIMA za artike s normativom'
 • 'ROBNO'/ 'BACK OFFICE' --> 'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Rekapitulacija repromaterijala po OTPREMNICAMA za artike s normativom'
 • 'PRODAJA' -->'Detalji prodajnog naloga' --> 'Akcije' -dodana opcija 'Dodavanje kreiranih otpremnica / povratnica kupca'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' -dodana opcija 'Grupiranje rezultata' i stupac 'Datum dokumenta'
 • 'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji firme'/ 'Detalji podružnice' - dodana opcija 'Šifra poslovne jedinice (eRačun)'

 

verzija 2.38.3.1 --->27.08.2019

 • 'PRODAJA' -->'Prodajni nalozi' - dodane sume stupaca: 'VPI nalog', "Nalog porez" i "Nalog "VPI + porez"
 • 'PRODAJA' --> 'IRA' - Dodan stupac 'Dana do valute plačanja'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Detalji ulaznog računa' -Dodana opcija 'Profitni centar' - dodatna opcija koja ne ide uz modul
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Detalji ponude' - dodana interna napomena
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Ponude' - dodano pretraživanje i po internoj napomeni
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Ponude' -uključivanjem opcije 'Tečaj eura, napomena' prikazuje se i stupac 'Napomena - interna'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> u alatnu traku dodani upiti (vidljiv ako je registriran modul 'CRM')
 • 'CRM' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - CRM' -dodana opcija 'Kod kreiranja upita podesiti podsjetnik za: X sata'
 • 'MALOPRODAJA' -->'Kontrolni centar' -->'Lista izlaznih računa (F10)' -->'Ispis' --> dodana opcija 'Ispis pojedinačnih računa'
 • 'ROBNO' --> zaokruživanje broja ulaza/izlaza na 6 decimala umijesto dosadašnje dvije
 • 'ROBNO'-->'Detalji međuskladišnice' -opcija izvoza stavki u excel

 

verzija 2.37.3.1 --->14.06.2019

 • 'MALOPRODAJA'--> 'Rekapitulacija računa' --> kod ispisa partnera ukoliko nije firma ispisuje se naziv kontakta
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> kod ispisa ponuda, računa i prodajnih računa na pos ukoliko je postavljena opcija 'Ispis artikala u dva reda za POS' uz naziv artikla ispisuje se i jedinica mjere
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> dodana opcija izdavanja eRačuna za transakcijske račune
 • 'MALOPRODAJA'-Ispravak izracuna kod izrade vp tacuna iz prodajnih naloga

 

verzija 2.36.3.1 --->01.05.2019

 • 'PROIZVODNJA'--> 'Normativ' -količina postavljena na 6 decimalnih mijesta umijesto dosadašnjih tri
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> kod kreiranja novog načina plaćanja dodana opcija 'Otvoriti formu za više načina plaćanja'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' -kod artikala koji imaju PNP i posebni porez na maržu dodane postavke za minimalni i optimalnu količinu na skladištu
 • 'PRODAJA' --> 'IRA'- dodan stupac 'OIB'
 • 'PRODAJA' --> dodan stupac 'Bilješka računa' Ukoliko je uključena opcija ( vidljiv kad je uključena opcija 'Prikaz bilješke u 'Listi računa' te izvještaju 'Artikli u računima – detaljni''
 • 'ČLANARINE' --> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - ČLANARINE' -dodana opcija 'Automatsko printanje maloprodajnih računa na predefinirani printer nakon zaključivanja istih iz iskaznice, te zatvaranje računa'
 • 'ROBNO' --> zabrana unosa usluge preko barkoda u skladišne dokumente -ISPRAVAK
 • 'ROBNO' --> 'Detalji valutne primke' --> Tečaj -'HNB' implementacija novog api-a

 verzija 2.35.3.1 --->11.04.2019

 • 'PUTNI NALOZI' --> 'Detalji putnog naloga' - dodana opcija 'Dupliciraj'
 • 'MALOPRODAJA' (POS) --> dosana opcija spremanja otkucanih stavki te ponovni uvoz istih
 • 'ROBNO' --> zaokruživanje nabavne cijene na 6 decimala umijesto dosadašnje dvije
 • 'PROIZVODNJA' --> 'Radni nalog' --> dodana opcija 'Rekalkuliraj nabavne cijene primke za artikle - po normativu u radnom nalogu'
 • 'PROIZVODNJA' --> 'Radni nalog' --> 'Primka' -ukoliko je za artikal vezan normativ prilikom kreiranja primke za nabavnu cijenu stavlja cijenu kalkuliranu po normativu

 verzija 2.34.3.1 --->26.02.2019

 • 'MALOPRODAJA' -->'Izvještaji' > dodan izvještaj 'Artikli u računima – detaljni'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Izvještaji' > 'Artikli u računima – detaljni' - dodan filter 'Uvoznik'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Izvještaji' > 'Artikli u računima – detaljni' - dodan stupac: 'Sastav' te dodan link na artikal
 • 'MALOPRODAJA/PRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE'-->'Prikaz bilješke u listi računa' preimenovana u 'Prikaz bilješke u 'Listi računa' te izvještaju 'Artikli u računima – detaljni''
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'Izvještaji' > 'Artikli u računima – detaljni' - dodan stupac: 'Bilješka stavke' -( vidljiv kad je uključena opcija 'Prikaz bilješke u 'Listi računa' te izvještaju 'Artikli u računima – detaljni''
 • 'OSNOVNI MODUL' --> 'Administracija' - dodana opcija 'BANKE'
 • 'SVI MODULI' --> 'Detalji firme' --> 'Akcije' dodana opcija 'Odredi banku na osnovi IBAN-a'
 • 'SVI MODULI' --> 'Detalji korisnika' --> 'PRAVA' - ukoliko je korisnik administrator pri unosu ili izmjeni korisnika dostupna opcija 'Postavi za sva prava u listi'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' - kod ispisa VP računa onemogućen rascijep totala i pdv-a na dvije stranice
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' - kod uklucene opcije 'EUR-ski ispisi' ukoliko postoji država, a ona nije 'HRVATSKA' kod ispisa i slanja eMaila automatski se ide na EUR-ske ispise
 • 'PRODAJA' -->'IRA' --> 'Ispis' --> 'Ispis pojedinačnih računa' - dodana opcija podešavanja količine kopija za ispis te staze za spremanje računa
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PROJEKTI' dodana opcija 'Prenos broja projekta prilikom kreiranja ponude iz projekta'
 • 'Osnovni modul' --> 'Detalji firme' - dodana opcija 'Dana privola - GDPR:'
 • 'ROBNO' --> 'Administracija' dodana opcija 'POREZNE TARIFE'
 • 'ROBNO' --> 'Narudžbe dovavljačima' - u detaljima naloga dodan obračun povratne naknade

 verzija 2.33.3.1 --->10.01.2019

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> U predloscima ponuda dodano 'OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN!'
 • 'RADNI NALOZI'--> U predloscima radnog naloga dodano 'OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN!'
 • 'ROBNO' --> u predlošcima otpremnica dodano 'OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN!'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Izvjestaji' --> dodan izvještaj 'Rekapitulacija prodaje - Uvoznik'
 • 'Robno' --> 'Odjava komisije' kod opcije za 'Uvoz' dodana opcija 'Unos artikala iz stanja skladišta'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ponude' - dodana opcija za poništavanje upita
 • 'PRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' - dodana opcija 'Zabrana zaključka računa u slučaju nedostatne količine na skadištu (NE ODNOSI SE NA KOMISIJSKE ARTIKLE)'
 • 'Osnovni modul' --> 'Firme' --> dodana nova forma sa filterima za 'Distributer,''Dodjeljen', 'Datum kreitanja' i 'Grupa'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> u eur-ske ispise dodan ispis 'Datuma dostave'
 • 'PRODAJA' --> 'Lista prodajnih naloga' - dodana opcija filtriranja svih stupaca

verzija 2.32.3.1 --->16.11.2018

 • 'EVIDENCIJE' --> 'EVIDENCIJA STROJEVA' --> 'Detalji stroja' - dodana opcija 'Aktivnost'
 • 'CRM' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - CRM' -dodana opcija 'Nakon kreiranja projekta iz upita isti automatski prelazak u status:'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> dodana opcija 'Postavljanje maksimalnog iznosa utrška za godinu (ukoliko je 0 onda nema limita)' - kroz SuperAdmin
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Neusklađeni artikli' --> dodana opcija 'Ne prikazuj usklađene artikle' i stupac 'Razlika'
 • 'ČLANARINE' --> kod ispisa liste članova dodan i datum rođenja
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Prodajni nalozi' -prilagodba prikaza s MP I VP izračunom
 • 'REZERVACIJE' --> dodana opcija ispisa čiste rezervacija u excel dolument
 • 'MALOPRODAJA' --> ukoliko je registriran 'CRM modul' u alatnoj traci se nalazi i opcija 'Upiti' -kod verzije s alatnom trakom
 • 'RADNI NALOZI' --> ukoliko je registriran 'CRM modul' u alatnoj traci se nalazi i opcija 'Upiti'
 • 'RADNI NALOZI'-->IZVJEŠTAJI-->'Rekapitulacija izvršenih usluga/robe po radnim nalozima' --> dodan stupac 'Opis artikla' (ukoliko je uključena opcija prikaza opisa artikla u nalozima/računima)
 • 'RADNI NALOZI'-->IZVJEŠTAJI-->'Rekapitulacija izvršenih usluga/robe po radnim nalozima' --> dodan ispis - datum - naručitelj - opis zahtjeva - stavke naloga
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Detalji naloga' - dodana opcija 'Povijest' preko koje se može gledati promjene statusa naloga
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'-->'Kartica kupca / dobavljača' - dodana brza zatvaranja zaduženja i ulaznih računa
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' --> dodane opcije slika, kategorija, ugovor, link, opis artikla i tehnički podaci


verzija 2.31.3.1 --->16.11.2018

 • 'BLAGAJNA' --> kod uplata / isplata dudan prefiks 'U-' / 'I-' na labelu
 • 'MALOPRODAJA' --> Touch verzija - mogućnost postavke povećavanja/smanjivanja fonta touch grupa
 • MALOPRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE' dodana opcija 'Kod opcije 'Kontrolni centar' --> 'Rekapitulacija utržaka' ne uključivati filter za poslovni prostor'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> kod kreiranja projekta iz upita ukojiko postoje dokumenti vezani za upit te je postavljena mapa projekata biti će postavljen upit 'Želite li dokumente iz upita kopirati u projektne dokumente?'


verzija 2.30.3.1 --->18.09.2018

 • 'Osnovni modul' --> 'Detalji korisnika' --> dodana opcija 'DOKUMENTI'
 • 'ROBNO' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' dodana opcija -'Kod dabira opcije 'Uvoz artikala iz produx datoteke (externa primka ili izdatnica)' u primkama, uzimati MPC iz uvezenog dokumenta. Ukoliko opcija nije uključena uzimati će se trenutni MPC artikla.'
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Detalji naloga'(vozila) - dodana 'Interna napomena'
 • 'SVI MODULI' --> kod logiranja ako je uključen 'Touch mod' dostupna virtualna tipkovnica
 • 'PRODAJA' / 'RADNI NALOZI' - 'Detalji ponude' --> opcija 'Uvoz' - dodana opcija 'Ponovni uvoz stavki iz naloga - postojeće stavke se brišu'
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Administracija' --> dodana opcija 'SISTEMSKE POSTAVKE - PONUDA'
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija naloga' -dodan filter 'Datum završetka'
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - RADNI NALOZI' - dodana opcija 'Zabrana spremanja dokumenta u statusu s uključenom opcijom 'Krajnji' ukoliko sva roba s naloga nije razdužena sa skladišta'
 • 'Robno' --> 'Izdatnica' kod opcije za 'Uvoz' dodana opcija 'Unos artikala iz stanja skladišta'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> ispravak krivog izracuna kod ukljućene opcije za posebni porez na maržu ukoliko se prvo odabere firma
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ponude' --> Dodana opcija 'Akcije' (u nju su prebačene opcije dupliciranja te rezerviranja ponude)
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ponude' --> prilikom dupliciranja ponude uz artikle prenosi se i firma i kontakt osoba
 • 'BLAGAJNA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE' -dodana opcija poništavanja postavljene predefinirane blagajne i firme
 • 'BLAGAJNA' --> 'Detalji uplate' - dodana opcija prikaza korisnika koji ju je kreirao i datuma kreiranja (dodan datum kreiranja)
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA / RADNI NALOZI' --> kod odabira artikla koji ima uklučenu opciju 'Upit za dodatni unos podataka' u formi za unos je Naziv / Dugi naziv artikla
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Detalj naloga' - dodana opcija prikaza korisnika koji ju je kreirao i datuma kreiranja (dodan datum kreiranja)
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji zadatka' --> dodana opcija 'eMail' za slanje obavijesti dodjeljenom korisniku
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji zadatka' --> 'Detalji --> txt'
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji projekta' --> napomena proširena na 1000 znakova

verzija 2.29.3.1 --->12.07.2018

 • 'REZERVACIJE' --> 'Detalji rezervacije' dodana opcija 'Član. kartica'
 • 'REZERVACIJE' --> 'Postavke' --> dodana opcija 'Dnevni razmak'
 • 'REZERVACIJE' --> 'Postavke' --> dodana opcija 'Radno vrijeme'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - POS RAČUNA' --> dodana opcija 'Boldanje prvog redka u zaglavlju računa'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - POS RAČUNA' --> dodana opcija 'Centriranje zaglavlja računa'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - POS RAČUNA' --> dodana opcija 'Veličina slike kod ispisa (sučelje: driver)'
 • 'MALOPRODAJA' --> Touch verzija
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Detalji operacije' --> - dodana opcija unosa slike
 • 'VOĐENJE PROJEKATA' --> 'Detalji zadatka' -opis povećan na 2.500 znakova
 • 'Robno'--> 'Detalji Povratnice kupca' -->'Pregled samo količine' -ispravak ispisa
 • 'Osnovni modul' --> 'Detalji korisnika' --> dodana opcija 'Djelatnik'
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija naloga' - dodan dilter 'Firma'
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija naloga' - dodan dilter 'Kontakt'

 

verzija 2.28.3.1 --->24.05.2018

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Lista dužnika' -dodan stupac 'Blokiran'
 • 'ROBNO' - kod uključene opcije 'Otkupni blok u primkama' -opcija 'Izjava prodavatelja:' je proširena s 500 na 1000 znakova
 • 'Osnovni modul' --> 'Detalji kontakta' --> dodana opcija 'DOKUMENTI'
 • 'Osnovni modul' --> 'Detalji korisnika' --> dodana opcija 'Administracija firmi i kontakata'
 • 'ČLANARINE' - 'Iskaznice' - dodan stupac 'GDPR'
 • 'Robno' --> 'Izdatnica' kod opcije za 'Uvoz' dodana opcija 'Uvoz artikala iz produx datoteke (externa primka ili izdatnica)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Lista blokiranih firmi'
 • 'PRODAJA' --> 'Detalji računa' --> 'Pregled dok. - EUR' - -->'HNB' implementacija novog api-a

 

verzija 2.27.3.1 --->23.03.2018

 • 'MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'Touch grupe artikala' - dodana opcija postavke boje i redosljeda
 • 'MODUL PROJEKATA' --> 'Zadaci' (opcija za prevoditelje) --> dodana opcija grupiranja po korisniku te datumu završetka
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' - dodana postavka 'Ispis kupca'
 • 'Robno' --> 'Povratnica kupca' - dodana opcija naknadnog povezivanja s radnim i prodajnim nalogon
 • 'PRODAJA' --> dodana opcija posebnog cjenika za kupce (uključuje je super administaror) - 'Posebni cjenici za kupce (uz modul PRODAJE)'
 • 'ROBNO' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' - dodana opcija 'Dodtupnost unosa slike kod stavki naloga dobavljaču'

 

verzija 2.26.3.1 --->26.02.2018

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' - dodana opcija 'RAČUN - NAPOMENA - EUR'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PONUDA' - dodana opcija 'PONUDA - NAPOMENA'
 • 'MALOPRODAJA/PRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE' - dodana opcija 'Prikaz bilješke u listi računa'
 • 'MALOPRODAJA/PRODAJA' --> 'Detalji ponude' -- > dodana opcija 'Izvezi podatke u datoteku'
 • 'ROBNO' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' - dodana opcija 'Dodtupnost unosa slike kod stavki naloga dobavljaču'
 • 'MALOPRODAJA/PRODAJA' --> Ispravak kod spremanja racuna s artiklima tipa usluga kod vp racuna
 • 'RADNI NALOZI' --> dodana opcija 'ALATI' --> 'Fakturiranje više naloga odjednom'

 

verzija 2.25.3.1 --->26.01.2018

 • 'RADNI NALOZI'--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' dodana opcija 'Dozvola spremanja naloga bez upisa kvara / radnog zadatka'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'URA' - Dodan stupac 'Dana do valute plačanja'
 • 'CRM' --> 'Upiti' -dodana opcija pretrage po partneru

 

verzija 2.24.3.1 --->11.01.2018

 • 'PRODAJA' --> 'Detalji računa' --> 'Pregled dok. - EUR' - kod upita za tečaj dodana opcija 'HNB'- ja postavljeni datum uzima srednji tečaj HNB-a
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' - dodana opcija 'Predložak VP EUR'
 • 'PRODAJA'--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'OSTALO' --> dodana opcija 'Početna postavka za tečaj EUR-a kod ispisivanja računa i ponuda'
 • 'CRM' --> 'Administracija' --> dodana opcija 'SISTEMSKE POSTAVKE - CRM' - za postavljanje staze za spremanje dokumenata upita
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' - proširena opcija i na ponude -->'Prikaz poziva na broj prilikom ispisa transakcijskih računa i ponuda'
 • 'RADNI NALOZI -PROIZVODNJA' - zabrana izdavanja dokumenta 'Potvrda o izvršenim uslugama i dostavljenoj robi' ako je firma na blok listi
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' --> dodana opcija 'Zabrana izdavanja transakcijskih račun-otpremnica s datumom valute većim od datuma dokumenta te otpremnica za kupce bez odgode plaćanja'
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' --> dodana opcija 'Ispis eurskih računa bez HRK valute (Ukoliko je opcija uključena te nije postavljen predložak)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Lista ponuda' - dodana pretraga po napomeni
 • 'PRODAJA'--> 'IRA' - dodana pretraga po napomeni
 • 'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' --> 'Cjenik artikala' dodan prikaz stupaca 'Dugi naziv'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Lista artikala' - dodana pretraga po dugom nazvu artikla
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Detalji naloga' - 'Interna napomena' s 500 proširena na 2000 znakova

 

verzija 2.23.3.1 --->6.12.2017

 • 'ČLANARINE' --> 'Izvještaji' --> 'Dužnici - zaduženja' --> dodana opcija 'Slanje obavijesti o dugovanju mailom'
 • 'ČLANARINE' --> 'Detalji zaduženja' - dodana opcija 'eMail'
 • 'ČLANARINE' --> 'Lista zaduženja' - dodana opcija 'Slanje zaduženja eMail-om'
 • 'MODUL PROJEKATA' - 'Detalji projekta' - dodana polja 'Status','Punuda', 'Upit','Dostava'
 • 'MODUL PROJEKATA' - novi modul za prevoditelje
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' --> dodana opcija 'Staza ulaznih računa'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' dodani stupci 'Iznos PN', 'Iznos MPC','Komisija'

 

verzija 2.22.3.1 --->22.11.2017

 • 'ČLANARINE' --> 'Članske iskaznice' - dodan filter po stupcima
 • 'ČLANARINE' --> 'Članske iskaznice' - 'Izbornik vidljivih stupaca'
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' dodana opcija 'Upit za ispis liste artikala na poleđini servisne preimke'
 • 'RADNI NALOZI'--> kod dodavanja artikala dodana opcija 'Dodatan rad'
 • 'RADNI NALOZI'-->IZVJEŠTAJI-->'Rekapitulacija izvršenih usluga/robe po radnim nalozima' -->dodan stupac 'Dodatan rad'
 • 'RADNI NALOZI' / 'REZERVACIJE' - prilikom kreiranja radnog naloga iz rezervacije 'Napomena' iz rezervacije se prenosi u 'OPIS KVARA / RADNIH ZADATAKA'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' - dodan stupac 'Opis'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' - dodana opcija filtriranja svih stupaca
 • 'PRODAJA' --> Dodana opcija profitni centar - dodatna opcija koja ne ide uz modul
 • 'PRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' - dodana opcija 'MJESTA TROŠKA - PROFITNI CENTRI'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> u detalje računa i avansa dodana oopcija 'Profitni centar'
 • 'Radni nalozi' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - RADNI NALOZI' - dodana opcija - 'Prof. centar servisnog naloga'
 • 'Radni nalozi' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - RADNI NALOZI' - dodana opcija - 'Prof. centar proizvodnog naloga'
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA'--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'POČETNE POSTAVKE' - dodana opcija 'Početni profitni centar:(*Ukoliko se račun radi iz naloga primjenit ce se prof. centri postavljeni za njih)'
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE' --> dodan filter 'Profitni centar'
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekap. prodaje po grupama artikala' --> dodan filter 'Profitni centar'
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Prodaja po danima - graf' --> dodan filter 'Profitni centar'
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Prodaja po mjesecima - graf' --> dodan filter 'Profitni centar'
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija računa' --> dodan filter 'Profitni centar'
 • 'PRODAJA' --> 'IRA' - dodan filter 'Profitni centar', dodan stupac 'Profitni centar'
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' / 'SERVIS' --> u listi dokumenata dodana opcija snimanja dokumenta iz liste dokumenata na odabranu destinaciju
 • 'PRODAJA' --> prilikom zatvaranja uplata/izvoda s izlaznim računima u listi za odabir računa je automatski uključen filter za način plaćanja 'Transakcijski'
 • 'ROBNO' --> dodan ispis isporuke u nalog dobavljaču
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Etikete' - dodana jedinica mjere artikla

 

verzija 2.21.3.1 --->25.10.2017

 • 'PUTNI NALOZI' --> Nativ relacije povečan s 50 na 100 karaktera
 • 'PUTNI NALOZI' -->'Loko vožnje' --> 'Pregled dokumenata ispisa' - dodan ispis 'Detaljan ispis'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE' --> 'Opcije izvještaja' - izmjena predloška 'Ispis grupiran po grupama artikala'

 

verzija 2.20.3.1 --->15.10.2017

 • 'ROBNO'-->'Detalji iventure'- dodana opcija 'Uvoz stanja iz inventure zatvorene/arhivirane godine čije će se stanje postaviti kao zatečeno stanje'. Artikli se vežu po id-u. Ako artikal nije u listi dodaje se.
 • 'PRODAJA' --> 'Dokumenti' --ododavanje dokumenata preko forme
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE' --> 'Ispis' dodana opcija 'Ispis grupiran po MPC cijenama artikala'
 • 'ČLANARINE' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' - dodana opcija 'Postavka prefiksa za tipove članarina'
 • 'PRODAJA' --> 'Račun-otpremnica' - dozvola izmjene skladišta

 

verzija 2.19.3.1 --->24.8.2017

 • 'ROBNO' --> 'Administracija' -->'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO' -dodana opcija 'Početna postavka za mjesto troška u izdatnicama'
 • 'BLAGAJNA' -->'Detalji uplatnice' --> dodana opcija 'Dupliciraj'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' -dodan filter 'Grupa artikala'
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta bez artikala u otvorenim radnim nalozima (nalozi koji nisu u krajnjem statusu)' - dodan stupac 'Bar kod'
 • EVIDENCIJA POSTUPAKA I OBRAZACA
 • EVIDENCIJA UPITA

 

verzija 2.18.3.1 --->27.7.2017

 • 'Radni nalozi' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - RADNI NALOZI' - dodana opcija -'Obavezan odabir odgovornog korisnika za nalog prilikom izdavanja računa (ne odnosi se na avans)'
 • 'REZERVACIJE' -->'Postavke' - dodana opcija 'Prikaz nedodjeljenog korisnika /resursa'
 • 'SVI MODULI' --> 'Detalji kontakta- dodana opcija 'CRM' - opcija dostupna ako ima licenciran modul te korisnik ima uključenu opciju 'Dostupnost rekapitulacijskih izvještaja'
 • 'RADNI NALOZI'--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' dodavanje opcije 'Prenos broja naloga te broja narudžbe kupca u napomenu računa prilikom kreiranja istog iz naloga'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji ponude' - omogućeno poništavanje postavljenog radnog naloga te odabir novog
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta na dan' - dodan stupac 'Bar kod' (kad je ukljucena opcija 'Prikaz dodatnih podataka artikla')
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta' - dodan stupac 'Bar kod'
 • 'SVI MODULI' --> kod dodavanja nove firme ili update-a postojeće provjerava se da li već postoji uneseni oib u sustavu
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Stanje skladišta bez artikala u otvorenim radnim nalozima (nalozi koji nisu u krajnjem

 

verzija 2.17.3.1 --->04.7.2017

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - FISKALIZACIJA' - onemogućena opcija prijave / odjave prostora
 • 'RADNI NALOZI' --> Lista naloga -dodana opcija 'Pregled liste'
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Lista naloga' -->dodana kolona 'Datum završetka'
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Lista naloga' --> kod filtera 'Razdoblje' pružen odabir između 'Datum prijema' i'Datum završetka'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji izdatnice' dodana opcija 'Stroj'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija izdatnica po mjestima troška' - u listi dodana polja 'Nalog' i 'Stroj'

 

verzija 2.16.3.1 --->26.6.2017

 • 'ROBNO' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' --> dodana postavka 'Kod postavljanja iznosa stavke 'Nabavna vrijednost' za artikal u primci, - unatrag se izračunava jedinična nabavna cijena (ukoliko je opcija isključena unatrag se izračunava popust)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> u listu grupa artikala dodan stupac 'Prefiks šifre'

verzija 2.15.3.1 --->1.6.2017

 • 'MODUL PROJEKATA' --> 'Izvještaji' - dodan izvještaj 'Rekapitulacija aktivnosti po projektima'
 • 'MODUL PROJEKATA' --> Kod odabira zadatka pri unosu aktivnosti uz pretraživanje po nazivu zadatka omogućeno pretraživanje i po nazivu projekta
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija prodaje po artiklima' - dodan filter 'Dok. sastavio'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Rekapitulacija prodaje po artiklima - grupirano po artiklu'
 • 'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Artikli u narudžbama dobavljača – detaljni '
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' --> 'Stanje po skladištima' - dodan stupac 'Naručeno - nije vezano za skladište'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji narudžbe dobavljača' -dodana opcija 'Uvoz artikala planiranih u operacijama radnih naloga' - uzimaju se planirani materijali u otvorenim radnim nalozima
 • 'RADNI NALOZI' --> 'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Rekapitulacija artikala planiranih u operacijama otvorenih radnih naloga'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA'-->'Autentifikacija korisnika preko šifre prilikom zaključivanja maloprodajnog računa, ponude ili radnog naloga' -dodani radni nalozi
 • 'RADNI NALOZI' --> kod kreiranja radnih naloga ako je uključena opcija autentifikacije preko šifre pita za istu
 • 'MALOPRODAJA' --> ZPC naponena proširena s 50 na 500 znakova

verzija 2.14.3.1 --->25.5.2017

 • 'ROBNO' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' - dodana opcija 'Postavka vremena primke/međuskladišnice 1 sekundu prije izdavanja prvog računa otpremnice sa zadanog skladišta na zadani datum ( prilikom kreiranja dokumenta)'
 • 'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - FISKALIZACIJA PRODAJA' - dodana opcija 'Pregled postavki fiskalizacije'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - FISKALIZACIJA MALOPRODAJA' - dodana opcija 'Pregled postavki fiskalizacije'

verzija 2.13.3.1 --->4.4.2017

 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' --> dodana opcija 'Reindeksiranje baze'
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Knjiga popisa' -dodan filter za filtriranje svih stupaca
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Detalji zpc-a' -dodan filter za filtriranje svih stupaca
 • 'MALOPRODAJA' --> 'Neusklađeni artikli' --> omogućena opcija 'do dana'
 • 'SVI MODULI' --> 'Detalji korisnika' - dodana opcija 'Aktivnost'
 • 'SVI MODULI' --> 'Detalji korisnika' - dodano novo pravo 'Administracija korisnika' - Dodavanje/Izmjena novog korisnika te pregled detalja postojećih korisnika dozvoljeno je samo korisnicima s uklučenim ovom opcijom 'Administracija korisnika' i/ili 'Administrator'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->dodana opcija 'Radni nalog'
 • 'PRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Rekapitulacija nefakturiranih otpremnica i povratnica kupca (nevezanih za naloge)' - dodani dokumenti 'povratnica kupca'
 • 'PRODAJA' -->'detalji računa' izmjena 'Otpremnica' u 'OTP / PK:'
 • 'PRODAJA' -->'detalji računa'/ 'detalji račun otpremnica' -omogućeno naknadno kreiranje poveznica na radni nalog i prodajni nalog

verzija 2.12.3.1 --->28.3.2017

 • 'ROBNO' --> Kod unosa dokumenta 'Primka kalkulacija' - početna postavka za datum dokumenta je trenutni datum s vremenom 00:00
 • 'ROBNO' -->'Detalji primke' -ispis datuma dokumenta bez sata i minuta
 • 'ROBNO' --> 'Detalji međuskladišnice' - dodana opcija 'Rekalkulacija nabavnih cijena'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji izdatnice - dodana opcija 'Rekalkulacija nabavnih cijena'
 • 'ROBNO' -->'Detalji primke' - automatsko osvježavanje primke ako se promjeni ulazni račun otvoren klikom na link ulaznog računa
 • 'Radni nalozi' --> u predložak ispisa primke radnog naloga dodane rubrike za unos utrošenih sati i materijala
 • 'RADNI NALOZI SERVIS'--> 'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' - dodana opcija 'Predefinirani pomak datuma završetka u odnosu na datum unosa naloga'
 • 'Maloprodaja' --> u slučaju neispravnog predloška računa prilikom zaključivanja otvara detalji kreiranog računa te se isti moće ponovo pokušati ispisati u a4 ili pos modu

verzija 2.11.3.1 --->10.3.2017

 • 'RADNI NAZOZI' --> Detalji naloga' napomena proširena s 500 na 2000 znakova
 • 'ROBNO' -->'Narudzba dobavljaču' - dodano polje za upis šifre dobavlača te se isti ispisuje na narudžbi / upitu
 • verzija 2.10.3.1 --->21.2.2017
 • 'Robno'-->'Dnevnik skladišta' --> dodan stupac 'Datum dokumenta partnera'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' - dodana opcija 'Veličina fonta predefiniranih napomena na računima i ponudama (pixel)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Administracija' --> 'POSTAVKE POS PRINTERA' -za sučelje 'Driver' dodana opcija postavke 'Pomak lijeve margine'
 • 'RADNI NALOZI SERVIS'--> 'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' - dodana opcija 'Provjera da li su u detaljima kontakta upisani broj mobitela i e-mail (prilikom odabira kontakta u nalogu ili rezervaciji)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> dozvola izdavanja transakcijskih računa ako nije podešen certifikat
 • 'Radni nalozi' -->'Detalji Radniog naloga' --> dodana opcija 'Narudžbe dobavlaču'
 • 'Radni nalozi' -->'Detalji Radniog naloga' --> ukojiko postoje skladišni dokumenti ili narudžbe dobavljaču koje su vezane za nalog broj istih bit će prikazan
 • 'Osnovni modul' --> 'Administracija' --> 'Lokalne postavke' -- dodana opcija 'Boje PRODUX-a'
 • 'RADNI NAZOZI' --> 'ADMINISTARCIJA' -->'Lokalne postavke - RADNI NAZOZI' --> --> dodana opcija'Predložak primke'
 • 'ROBNO' --> 'ALATI' --> 'Rekalkulacija nabavnih cijena skladisnih dokumenata' -dodana opcija filtriranja 'Mjesto troška'

verzija 2.9.3.1 --->13.2.2017

 • 'Robno'-->'Narudžbe dobavljačima' --> 'Detalji narudžbe' --> DODANA OPCIJA 'Pregled upita'
 • 'Robno'-->'Narudžbe dobavljačima' --> 'Detalji narudžbe' --> DODANA OPCIJA 'eMail upit'
 • 'Radni nalozi -Servis' - prilikom kreiranja računa iz radnog naloga za servis automatski se povlaći skladište koje je postavljeno u sistemskim postavkama za RN-SERVIS
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> rjesen problem ispisa VP racuna i ponuda ukoliko je za pdv treca decimala 5
 • 'Robno'-->'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta' -->Dodana opcija 'Pregled artikala iz liste u obliku cjenika'
 • 'Robno'-->'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta' -->Dodana opcija 'Pregled artikala iz liste samo s količinama'
 • 'Lista firmi' -->dodan stupac 'Država'

verzija 2.8.3.1 --->30.1.2017

 • 'Robno'-->'Detalji primke' -ispravak ispisa ulaznog računa ukoliko postoji ispravak poreza
 • 'Robno'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO'--> DODANA OPCIJA 'Početno skladište (ukoliko je postavljena ova opcija ona prebrisuje sistemske postavke početnog skladišta)'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA - KOD RAĐENJA RAČUNA IZ PONUDE,prodajnog ili radnog naloga postavka odgode plaćanja iz postavki za firmu, ako ista nije postavljena postavlja se opća početna postavka

 


verzija 2.7.3.1 --->25.1.2017

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'POČETNE POSTAVKE' - dodana opcija pod ARTIKLI 'Jedinica mjere'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'POČETNE POSTAVKE' - dodana opcija pod ARTIKLI 'Tip artikla'

 


verzija 2.6.3.1 --->24.12.2016

 • 'PRODAJA'- 'Administacija' - 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' -DODANA OPCIJA 'Staza artikala'
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' - 'Detalji grupe artikla' - dodana opcija 'Prefiks šifre:'
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' - kod uključene opcije 'Posebni porez na motorna vozila' omogučen unos posebnog poreza bez postotka

 


verzija 2.4.3.1 --->17.12.2016

 • 'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' --> 'ARTIKLI' - DODANA OPCIJA 'Kreiranje parcijalnog cjenika - slobodni odabir artikala'
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' --> 'GRUPNA IZMJENA MALOPRODAJNIH CIJENA ARTIKALA' - dodana opcija 'Dodavanje artikala iz datoteke (cjenik)'
 • 'PRODAJA' -->'Izvještaji' >'Artikli u računima – detaljni' -dodan filter 'Nad grupa artikla'
 • 'PRODAJA' -->popravak greške u opciji dupliciranja prodajnih naloga
 • 'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Lista artikala' --> 'Postavke vidljivosti stupaca' dodana opcija 'Oznaka dobavljača'

verzija 2.3.3.1 --->15.12.2016

 • prelazak na framework 4.5
 • nova nerzija fiskalizacije koja koristi Tls 1.2

verzija 2.2.3.1 --->10.12.2016

 • 'SVI MODULI' - kod pretrake osim po nazivu firme pretražuje i po OIB-u
 • 'Robno'--> 'Izvještaji'--> 'Stanje skladišta na dan' -dodan filter 'Ne uzimati komisijske artikle'
 • 'CRM'--> 'List upita' -dodan filter 'Otvoreni upiti (nisu u krajnjem statusu)'

verzija 2.1.3.1 --->30.11.2016.

 • 'Robno'--> 'Detalji skladišta' u 'Tip' dodana opcija 'Materijalno'
 • 'Robno'- Kod ispisa robnih dokumenata sa skladista tipa 'Materijalno' ispisuju se samo nabavne cijene
 • 'Prodaja' --> 'Detalji računa' --> 'Dostavljena / fakturirana roba' -dodani stupci 'Šifra' i 'Mjera'
 • 'Radni nalozi' -->'Detalji radnih naloga' --> 'Planirana / izdana roba' i 'Dostavljena / fakturirana roba' -dodani stupci 'Šifra' i 'Mjera'
 • 'Robno'--> 'Detalji Povratnice dobavljaču' -dodana opcija 'Pregled samo količine'
 • 'Prodaja' -->'Detalji prodajnog naloga' dodano polje 'Broj narudžbenice'
 • 'Prodaja' --> 'Prodajni nalozi' - uz postojeću pretragu dodana i pretraga po narudžbenici
 • 'Radni nalozi' -kod kreiranja radnog naloga iz prodajnog naloga prenosi se i 'Broj narudžbenice'
 • 'Radni nalozi' -->'Detalji Radniog naloga' dodano polje 'Broj narudžbenice'
 • 'Radni nalozi' --> 'Radni nalozi' -uz postojeću pretragu dodana i pretraga po narudžbenici
 • 'Radni nalozi' - ukoliko je unesen broj narudžbenice ispis istoga u 'Radni nalog' / 'Potvrda o izvršenim uslugama i dostavljenoj robi' / 'Radni list'
 • 'Prodaja' / 'Maloprodaja' --> 'Izvještaji' --> 'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE' - dodan filter za dobavlača, dodan stupac 'Dobavljač', sumiranje grupiranih po količini. botuni za sažimanje i rastvaranje grupiranih stavki

 


verzija 2.1.3.1 --->25.11.2016.

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'POČETNE POSTAVKE' - dodana opcija pod prodajni nalozi 'Početni status:'
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Administracija' --> 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' --> tab 'POČETNE POSTAVKE' - dodana opcija pod prodajni nalozi 'Nakon izdavanja računa automatski prelazak u status:'
 • 'MALOPRODAJA --> dodano zaključivanje računa klikom na 'End' tipku na tipkovnici 'ZAKLJUČAK (F5 / End)'
 • 'BLAGAJNA' --> 'Detalji blagajničke uplatnice / isplatnice' - dodan ispis na pos printer
 • 'BLAGAJNA' --> 'Administracija' --> dodana opcija 'POSTAVKE PRINTERA - POS'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' - dodana opcija ispisa otkupnog bloka na pos printer 'OtkupniBlok POS'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' -dodana opcija 'Otkupni blok' - kada je opcija čekirana dozvoljava se unos primke bez broja dokumenta dobavljača koji se autogenerira pri unosu dokumenta
 • 'BLAGAJNA' -->'Detalji uplatnice' -dodana opcija uvoza blagajničkog utrška
 • 'MALOPRODAJA --> ispravljena greška kod dupliciranja maloprodajnog računa ako je došlo do promjene cijene
 • 'RADNI NALOZI - AUTO SERVIS' - opcija slobodnog unosa predmeta servisa umjesto odabira iz liste vozila

verzija 1.99.3.1 --->21.10.2016.

 • Dodan modul evidencija

verzija 1.98.3.1 --->15.10.2016.

 •  'Detalji firme' --> 'Akcije' - dodana opcija 'Dodavanje firme na blok listu' / 'Skidanje firme s blok liste' (Na odabranu firmu se ne mogu napraviti dokumenti 'otpremnica' i 'račun- otpremnica')
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Lista blokiranih firmi' 'Detalji firme' --> za kontakte dodan prikaz 'e-Mail-a'

verzija 1.97.3.1 --->5.10.2016.

 • 'ROBNO' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' - dodana opcija 'Nakon kreiranja primke iz narudžbe dobavljača automatski prelazak u status:'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji izdatnice' -->'Ispis' - ukoliko je izdatnica vezana za radni nalog isti se i ispisuje
 • 'SERVIS'/'SERVIS VOZILA' --> 'Servisni nalog' preimenovan u 'Radni nalog'
 • 'RADNI NALOZI - OPERACIJE' --> 'Administracija' -->'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' --> dodana opcija 'Prededinirani status operacije:'
 •  'SERVIS'/'SERVIS VOZILA'/'RADNI NALOZI - OPERACIJE' --> Administracija' -->'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' --> dodana opcija 'Maksimiziranje radnog naloga'
 • 'SERVIS'/'SERVIS VOZILA'/'RADNI NALOZI - OPERACIJE' --> Administracija' -->'LOKALNE POSTAVKE - RADNI NALOZI' --> dodana opcija 'Ukoliko nije postavljenpredefinirani korisnik za istoga postaviti trenutno logiranog korisnika'
 • ctrl + F -->'CRM' - dodana opcija 'Radni nalozi'
 • ctrl + F --> dodana opcija
 • 'CRM' I ZA KONTAK-'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Izvještaji' --> 'Artikli u računima – detaljni' -dodano filtriranje po kontaktu
 • 'PRODAJA' -->'IRA'-dodano filtriranje po kontaktu
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Prodajni nalozi' -dodano filtriranje po kontaktu
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' --> 'Postavke vidljivih stupaca stavki' --> dodana opcija 'Marža iznos (kod primke)'
 • 'ROBNO' --> 'Detalji primke' -kod ispisa dodani totali nabavne cijene prije rabata i rabata

verzija 1.96.3.1 --->27.9.2016.

 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> dodana postavka maksimalne količine (999.999,00) da bi se preveniralo unos barkoda za količinu
 • 'ROBNO' --> 'ADMINISTRACIJA' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' - dodana postavka 'Provjera količina na skladištu prilikom snimanja dokumenata 'Izdatnica' i 'Međuskladišnica''
 • 'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Izvještaji'--> 'Rekap. prodaje po grupama artikala' dodan prikaz stupca 'RUC' u gridu

verzija 1.95.3.1 --->25.8.2016.

 • 'SERVIS' --> 'Detalji naloga' - dodana opcija 'Rok završetka:'
 • 'MALOPRODAJA'--> -Ispravak ispisa popusta kod mp POS računa gdke je printe na driver
 • 'SVE VERZIJE' --> opcija lokalnog automatskog update-a

 


verzija 1.94.3.1 --->21.7.2016.

 • 'MALOPRODAJA'--> ispravak kod modula fiskalizacije za povratnu naknadu

 


 

 

verzija 1.93.3.1 --->6.7.2016.

'SERVIS' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta na dan' - dodan filter 'Dobavljač'

'SERVIS' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta' - dodan filter 'Ne uzimati komisijske artikle'

'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Detalji avansa' -->Ispravak greške kod promjene pdv grupe

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' -->'Rekapitulacija računa' --> dodani stupci 'Avans MPI' i 'Avans PDV', isto dodano i u ispisu


verzija 1.92.3.1 --->3.6.2016.

'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji korisnika' --> Dodana opcija 'Pregled svih servisnih naloga'

'SERVIS' - ukoliko za korisnik nema uključenu opcija 'Pregled svih servisnih naloga' može pregledavati samo svoje naloge

'SERVIS' - ispravak opcije prenosa artikala servisnog naloga u ponudu (maloprodaja)

'ROBNO' --> 'Izvještaji'  --> dodan izvještaj 'Rekapitulacija potrošnje repromaterijala prodanih artikala s normativom'  -u ispisu dodana ispis normativa te količina po normativu

'ROBNO' --> 'Detalji izdatnice' --> 'Unos artikala u izdatnicu na osnovi repromaterijala po normativima prodanih artikala' - dodan upis normativa

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE -  A4 RAČUN' - tekst u 'ZAGLAVLJE RAČUNA, PONUDE I  A4  IZVJEŠTAJA' povečan na 500 znakova

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -dodana opcija 'Dozvola izmjene MPC u MP računima za usluge'

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -dodana opcija 'Zabrana zaključka računa u slučaju nedostatne količine na slkadištu'

 


verzija 1.91.3.1 --->23.5.2016.

'MALOPRODAJA'-->'Detalji artikla' - dodana opcija 'Upit za dodatni unos podataka'

'MALOPRODAJA'-->'Detalji artikla' - dodana opcija 'Upit za količinu'

'ROBNO' -Dododan ispis PNP-a u primci

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija računa' - dodan stupac 'Povratna naknada' u gridu i ispisu

'MALOPRODAJA'-->'Lista izlaznih računa'-->kod odabira firme daje račune koji su izdani na podružnice odabrane firme

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> ubrzanje programa za opciju odabira unosa preko barkoda

'PRODAJA / MALOPRODAJA' - ispravak prenosa povratne naknade kod fiskalizacij

 

 verzija 1.90.3.1 --->22.4.2016.

'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' --> dodan izvještaj 'Artikli u prodajnim nalozima – detaljni'

'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' --> dodan izvještaj 'Dugovanja dobavljačima'

'Lista artikala' --> 'Uvoz liste artikala' -dodana opcija za PNP i povratnu naknadu

'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' -->'POČETNE POSTAVKE' - dodana postavka 'Vrsta računa' za ulazni račun

'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' -->'POČETNE POSTAVKE' - dodana postavka 'Početni način plaćanja' za ulazni račun

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> Obazezan unos firme za transakcijske račune

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> nadogradnja za posebni porez na maržu ukoliko je prodajna cijena manja od nabavne

'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->Uključenje avansa storniranih kroz račune u obračun poreza u izvještaju 'Rekapitulacija utržaka'i 'Dnevni blagajnički izvještaj'

-'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -dodana opcija 'Obavezan odabir firme za transakcijske račune'

U datoteku za uvoz artikala dodana polja 'KOL_MIN' i 'KOL_OPT'

'ROBNO' --> 'Detalji izdatnice' --> 'Unos artikala u izdatnicu na osnovi repromaterijala po normativima prodanih artikala' - neunošenje artikala tipa usluga u izdatnice ako su isti sastavni dio normativa

 

verzija 1.89.3.1 --->8.3.2016.

-'ROBNO' -dodana opcija 'Naruđbe dobavljačima'

-'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' / 'SERVIS vozila' --> kod izdačuna RUC-a za dokument 'Račun'/'Ponuda'/'Servisni nalog' dodani stupci 'MPC' i 'MPC iznos' te

mogućnost pregleda iszvještaja kao i direktan ispis istog na pisač

-'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' -->'IOS - Izvod otvorenih stavki na dan' - opcija 'Do datuma valute' je opcionalna

-'SERVIS VOZILA' -->'Lista vozila' - mogućnost postavljanja vidljivosti svih kolona

-'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Rekapitulacija avansa' - dodan stupac 'Datum račun'

-'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Rekapitulacija prodaje po artiklima' - dodan stupac 'Porezna tarifa'- u prikazu na gridu i u ispisu

-'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Rekapitulacija prodaje po artiklima' - dodani iznosi avansa te iznosi avansa koji su stornirani kroz racune

-'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Rekap. prodaje po grupama artikala' - dodan stupac 'Porezna tarifa' - u prikazu na gridu i u ispisu

-'PRODAJA' --> 'Izvještaji'--> dodan izvještaj 'Artikli u prodajnim nalozima – detaljni '

-'SERVIS'-->IZVJEŠTAJI-->'Rekapitulacija izvršenih usluga/robe po radnim nalozima' -->dodana kolona 'Datum završetka'

-'SERVIS'-->IZVJEŠTAJI-->'Rekapitulacija izvršenih usluga/robe po radnim nalozima' --> kod filtera 'Razdoblje' pružen odabir između 'Datum prijema' i'Datum završetka'

 

 

verzija 1.88.3.1 --->27.2.2016.

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' dodana opcija 'Prva MPC cijena'

'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' -->    'Cjenik artikala' dodan prikaz stupaca 'Prva MPC cijena'

'PRODAJA' --> 'Izvjestaji' -->    'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE' dodana opcija  'Prikaz dodatnih podataka artikla' za prikaz

'Kartica artikla' - dodan ispis šifrestupaca 'Prva MPC cijena','Šifra' i 'Grupa artikla'    

'SERVIS' --> 'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija izvršenih usluga / robe u radnim nalozima' -dodan filter 'Vrsta naloga'

'ROBNO'--> 'Izvjestaji' -->    'Stanje skladišta na dan' -dodani filteri 'Komisijski artikli' i'Artikli s normativom'

'ROBNO'--> 'Izvjestaji' -->    'Stanje skladišta na dan' dodana opcija  'Prikaz dodatnih podataka artikla'

'MALOPRODAJA'--> Dodan ispis PNP-a na pos ispis

'ČLANARINE' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' - dodana opcija 'Onemogućavanje unosa više vrsta članarine za isti kontakt'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji'--> 'Artikli u računima  – detaljni' - dodan stupac 'Korisnik fakturirao'

'PRODAJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE - PRODAJA' --> dodana opcija 'Prikaz novih dokumenata (računa, ponude, prodajnog naloga) na alatnoj traci'

'SVI MODULI'--> U kalkulator (Ctrl + K) dodana opcija 'Klikom na funkcijsku tipku 'F10' sprema se rezulzat u  clipbord'

'PRODAJA' -->'Prodajni nalog detalji' - dodana opcija slanja e-mail-om

'SERVIS'--> 'Detalji naloga' --> dodana opcija dodavanja korisnika na stavku naloga. Pocetna postavka za odgovornog korisnika je postavljen odgovoran korisnik naloga

'PRODAJA' --> 'Detalji zaduženja' --> dodana opcija brzog zatvaranja

'PRODAJA' -->'Detalji ulaznog računa' -omogučena izmjena datuma ulaznog računa

'MALOPRODAJA'-->'Izvještaji'--> 'Knjiga popisa' --> svi izlazni skladisni dokumenti stavljeni u zaduzenje u minus umjesto razduzenja

 

 

verzija 1.87.3.1 --->2.2.2016.

'ROBNO'-->'Detalji izdatnice' - opcija prikaza stupaca, ispis opisa artikala

'MALOPRODAJA'--> 'Izvještaji' -dodana opcija 'Izvještaj promjena cijena'

'ROBNO'-->'Detalji izdatnice','Detalji primke' -opcija izvoza stavki u excel

 

 

verzija 1.86.3.1 --->7.12.2015.

'ROBNO'-->'Detalji iventure'- OPCIJA 'Uvoz stanja iz prethodne inventure čije će se stanje pridodati zatečenom stanju'

-ROBNO'-->'Uvoz stanja iz prethodne inventure čije će se stanje postaviti kao zatečeno stanje'

'ROBNO'-->'Detalji iventure'- OPCIJA 'Uvoz iz liste barkodova - kreiranih preko barkod čitača'

'PRODAJA' -->IRA - dodan filter 'Vrsta računa'

'PRODAJA' -->IRA - prilikom odabira opcije 'Detalji fiskalizacije i tečaj eura' dodan prikaz zečaja eura

'Robno' --> 'Alati' --> dodana opcija 'Razlike nabavnih cijena po primkama i ulaznim računima'

'BLAGAJNA' --> ADMINISTRACIJA-->LOKALNE POSTAVKE - DODANA OPCIJA 'Predefinirana firma'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> Rekapitulacija popusta po računima -dodana opcija 'NE uklučivanje transakcijskih računa'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> Izvjestaji --> 'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE' -dodan stupac 'Usluga'

'MALOPRODAJA'--> ''KONTROLNI CENTAR''-->'Rekapitulacija popusta po računima' --> dodana opcija 'NE uklučivanje transakcijskih računa'

'MALOPRODAJA'--> ''KONTROLNI CENTAR''-->'Rekapitulacija popusta po računima' --> dodana opcija 'Sumiraj račune izdane istog dana'

 

 

verzija 1.85.3.1 --->20.12.2015.

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' -->  'GRUPNA IZMJENA MALOPRODAJNIH CIJENA ARTIKALA'  -dodana opcija 'Unos artikala iz primke'

'Maloprodaja' --> Detalji računa - dodana opija 'Pregled dok. - EUR' - odabirom opcije pojavljuje se forma za upis tečaja.

'Robno'  --> 'Alati' --> 'Deklaracije' - dodana opcija 'Prikaz oznake dobavljača'

'Robno' --> 'Povrat dobavljaču' - dpdana opcija prikaza / skrivanja stopaca te filtriranja. Kod ispisa ispisuje se opis stavke.

'Robno' --> 'Primka','Odjava komisije', 'Međuskladišnica', 'Početno stanje' - dodana opcija filtriranja stavki po svim stupcima

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> Lokalne postavke prodaja - dodana opcija 'Nakon odabira artikla iz liste artikala (kod upotrebe opcije NE KORIŠTENJE  'Liste artikala' u ćelijama ), prebacivanje fokusa na cijenu artikla'

'Robno' --> 'Izvještaji' dodan izvještaj 'Evidencija nabave dobara - poseban porez  na maržu - Obrazac PDV-MU'

'Robno' --> 'Izvještaji' dodan izvještaj 'Evidencija o prodanim dobrima  - poseban porez  na maržu - Obrazac PDV-MI'

'Robno' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' dodana opcija 'Uključiti račune - otpremnice'

'Robno' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' dodan stupac 'Mjesto troška'

'Robno' --> 'Izvještaji' -->'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' dodan stupac 'Grupa artikala'

'Robno' -->'Iventura'- ispis šifre ukoliko je uključena opcija ''

'Servis vozila' -->Detalji servisnog naloga - dodana opcija 'Dokumenti' gdje se spremaju dokumenti vezani uz nalog

'Servis vozila' - dodana prilagodba za servisiranje drugih uređaja (liftova, aparata, satova...)


verzija 1.84.3.1 --->20.11.2015.

'SVI MODULI'-->U DETALJE KONTAKTA DODANA POLJA: 'Mjesto rođenja' I 'DržavlJanstvo'

'ROBNO'-->'IVENTURA'-->DODAVANJE NOVE IVENTURE - dodana opcija 'Aktivnost artikla'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Lista artikala' - odabirom opcije 'Grupiranje po vodećoj grupi artikala' ispis 'Nad grupa:'

'SVI MODULI' --> 'Lista firmi' - dodano filtriranje po svim stupcima

'SVI MODULI' --> 'Lista kontakata' - dodano filtriranje po svim stupcima

'SERVIS' -->'Lista naloga' --> dodana opcija 'Prikaži sve stupce vidljivim u grid-u'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> kod dupliciranja računa ukoliko je uključena opcija prikaza stanja na skladistu ista se prikazuje u stupcu -ispravak

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' --> dodana opcija 'GRUPNA IZMJENA MALOPRODAJNIH CIJENA ARTIKALA'

 

verzija 1.83.3.1 ---> 26.10.2015.

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> IRA -opcija ukoliko je u filteru odabrana firma ili kontakt prilikom kreiranja novog računa ista se prenosi u njega     

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> Lista ponuda -opcija ukoliko je u filteru odabrana firma ili kontakt prilikom kreiranja novog računa ista se prenosi u njega  

'PRODAJA' - POVEZIVANJE S PROGRAMOM caseBlue

'ROBNO' --> 'Detalji primke' - dodana opcija 'Uvoz artikala iz SAP datoteke'

'PROIZVODNJA' --> DODANO SUMIRANJE NC/MPC/VPC svih izdatnica pri ispisu radnih naloga

'PROIZVODNJA' --> Administracija --> 'LOKALNE POSTAVKE - PROIZVODNJA' - doana opcija 'Predefinirano mjesto troška izdatnica'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'-->'Kartica kupca / dobavljača' -ukoliko je uključena opcija 'Uključi dislocirane baze' -ispisuje i baze s kojih uzima podatke

'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'-->'IOS - Izvod otvorenih stavki na dan' -ukoliko je uključena opcija 'Uključi dislocirane baze' -ispisuje i baze s kojih uzima podatke

'ROBNO' -->'IZVJEŠTAJI'-->'Rekapitulacija  izdatnica po mjestima troška' -ukoliko je uključena opcija 'Uključi dislocirane baze' -ispisuje i baze s kojih uzima podat

 

 

verzija 1.82.3.1 ---> 17.8.2015.

'REZERVACIJE' -->'Postavke' - dodana opcija 'Prijenos broja dana u količinu prilikom dodavanja artikla u rezervaciju'

'REZERVACIJE' -->'Postavke' - dodana opcija 'Upit za broj dana koji se dodaje datumu početka/ završetka prilikom dupliciranja rezervacije'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' -->'IZVOZ ZA KNJIGOVODSTVO' - dodana opcija 'Knjiga popisa'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' -->'IZVOZ ZA KNJIGOVODSTVO' - dodana opcija 'Stanje skladišta'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' -->'IZVOZ ZA KNJIGOVODSTVO' - dodana opcija 'Rekapitulacija popusta na robu po poslovnim prostorima / naplatnim uređajima'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' -->'IZVOZ ZA KNJIGOVODSTVO' - dodana opcija 'Lista usluga po poslovnim prostorima / naplatnim uređajima'

'MALOPRODAJA' -->'KONTROLNI CENTAR' --> 'Rekap. prodaje po grupama artikala' - dodan filter za naplatni uređaj

'AUTO SERVIS'--> 'Detalji naloga' -upozorenje ukoliko se dodaje dva puta isti artikal (ne usluga) u nalog

'AUTO SERVIS'--> 'Detalji naloga' dodan 'RUC'

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -dodana opcija 'Provjera dostupnosti artikla na skladištu - upozorenje u slučaju nedostatka količina'

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -dodana opcija 'Provjera negativne marže - upozorenje u slučaju otkrivanja istih'

'REZERVACIJE' --> 'POSTAVKE' -dodana opcija 'Automatsko osvježavanje rezervacija svakih X minuta'

Lista artikala -dodana kolona 'Tarifa'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'-->'Ddetalji avansa' -dodana opcija pregleda/ispisa 'Pregled dok. - EUR'

 

verzija 1.81.3.1 ---> 11.7.2015.

'Prodaja'--> 'Uplate/Isplate'-->'Automatska zatvaranja po pozivu na broj' -povećan timeout na 10 minuta

'ROBNO'--> 'Izvještaji'-->'Rekapitulacija skladišnih dokumenata' - dodan ispis iznosa ulaznog računa i zavisnog troška ukoliko je odabran dokument 'Primka - kalkulacija'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' -->dozvola unosa negativnog iznosa za eure

 

 

verzija 1.80.3.1 ---> 1.7.2015.

'ROBNO'- kod kreiranja ulaznog računa iz primke, ukoliko se odabere uvoz vpi stavki isti se unosi po svim poreznim stopama uključujući i povratnu naknadu ukoliko postoji

'ROBNO'-->'Detalji iventure' - kod opcije ispisa inventurne liste nudi se odabir jedne od opcija ispisa i to: 'Ispis prazne liste s knjigovodstvenim stanjem', 'Ispis prazne liste bez knjigovodstvenog stanja', 'Ispis liste'

'ROBNO'-->'Izdatnica' -obavezan unos mjesta troška

'SERVIS'- Kod ispisa servisnog naloga, ispisuje se i broj računa koji je za njega vezan.

'OSNOVNI MODUL' --> 'ALATI'--> dodana opcija 'PRETRAGA DIREKTORIJA'

'Prodaja' --> dod ispisa VP računa ispravak zaokruživanja ako je trća decimala 5

'Maloprodaja' --> ukojiko je ponuda na fizičku osobu izdaje se ponuda bez VP cijena

 

 

verzija 1.79.3.2 ---> 10.6.2015.

'ROBNO' -->'IZVJEŠTAJI' --> 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumenatima' - dodan filter 'Artikal', a u gridu 'Partner'

'PRODAJA' --> Dodana opcija ispisa eurskih računa / ponuda

'PRODAJA' --> Ispravak ispis-a popusta u popstocima na POS-u za račune i ponude

'OSNOVNI MODUL' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'UVOZ FIRMI / KONTAKATA' - dodano polje 'KONTAKT_OIB' u šredložak za uvoz

'ROBNO' --> 'Izvještaji' - dodan izvještaj 'Rekapitulacija izdatnica po mjestima troška'

'ROBNO' --> 'ALATI' - dodana opcija 'Rekalkulacija nabavnih cijena skladisnih dokumenata'

 

 verzija 1.78.3.2 ---> 13.5.2015.

'PRODAJA' --> 'IZVJEŠTAJI' - dodan izvještaj 'IRA - grupirani netransakcijski računi'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> U detalje svih tipova računa i ponuda dodana opcija RUC, omogučeno mjenjanje postotka, skladišta, crveno markiranje stavke s negativnim RUC-em te one kojima je nabavna cijena 0

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'Lista artikala' -dodana forma s opcijama skrivanja/prikaza pojedinih stupaca u listi artikala(jedinica mjere, grupa artikla, šifra, stanje, barkod....)

 STARTAP FORMA-->ADMINISTRACIJA -->dodana opcija 'ZAKLJUČAVANJE FINANCIJSKIH/ROBNIH DOKUMENATA"' -dostupna korisnicima s administracijskim ovlastima

'PRODAJA' --> 'IZVJEŠTAJI' - dodan izvještaj 'RUC - RAČUNI-ARTIKLI-GRUPE'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'URA' - dodana opcija unosa 'Poziv na broj'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'-->'Uplate / Isplate' -->'Alati' -->'Automatsko zatvaranje po pozivu na broj' - dodano zatvaranje za ulazne račune

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'Detalji transakcije' --> 'Zatvaranja' -->'Dodaj' - dodana opcija 'Brzo zatvaranje'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'-->'Uplate / Isplate' --> Dozvoljeno selektiranje više stavkli te brisanje svih selektiranih stavki

'PRODAJA' -->'Administracija'-->'Lokalne postavke - FINANCIJE' --> opcija 'Ispis napomene dokumenata (otpremnica / povratnica kaupa) u napomeni računa kreiranog iz prodajnog naloga'

'PRODAJA' --> 'IZVJEŠTAJI' --> 'Kartica kupca / dobavljača' --> dodano salnje na mail, nazivu nokumenta dodano i ime kupca

'PRODAJA' --> 'IZVJEŠTAJI' --> 'Artikli u računima – detaljni' - dodan filter za poslovni prostor i naplatni uređaj

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'IZVJEŠTAJI'--> 'Rekapitulacija utržaka' --> u obračun poreza dodan posebni porez na motorna vozila

 

 

verzija 1.77.3.2 ---> 19.4.2015.

-'MALOPRODAJA' --> opcija izdavanja računa s posebnim porezom na maržu

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> 'Izvještaji'--> 'Rekap. prodaje po grupama artikala' - dodan filter za grupu artikala te ispis nabavne cijene i RUC-a

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> u šifrarnik 'NAČINA PLAĆANJA' dodana opcija 'Aktivnost'. Prilikom odabira načina plaćanja u raunima biti će ponuđene samo aktiven stavke

'PRODAJA / MALOPRODAJA'--> u šifrarnik 'NAČINA PLAĆANJA' dodana opcija 'Konto'.

'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' --> dodana opcija 'Provjera unosa obaveznih podataka firme (naziv, OIB, adresa, ZIP, grad i država)'

'ROBNO' --> 'ALATI' --> 'DEKLARACIJE' -dodana opcija 'Naziv, Šifra, Zemlja porijekla, Uvoznik, MPC'

'MALOPRODAJA'--> DODANA OPCIJA IZDAVANJA RAČUNA S POSEBNIM POREZOM NA MARŽU

 

 

verzija 1.76.3.2 ---> 10.4.2015.

'SERVIS' /'SERVIS VOZILA' --> 'VOZILA' --> dodana opcija unosa 'Datum prve registracije:'

'SERVIS VOZILA' --> 'ADMINISTARCIJA' -->'Lokalne postavke - SERVIS' --> dodana opcija 'Ispis šifre artikla u servisnom nalogu'

'SERVIS' / 'SERVIS VOZILA' --> 'Detalji naloga' --> omogućen upis vremena prijema (sat:min) te ispis istog u servisnoj primci / nalogu

'SERVIS VOZILA' --> 'Detalji naloga' --> Ispis naloga --> Ispis kilometraže bez decimala

'ROBNO' --> 'Detalji primke' --> Ispis --> dodan 'Datum knjiženja'

'ROBNO' --> 'Povrat kupca' --> dodana opcija ispisa 'Povrat samo količine'

 

 

verzija 1.75.3.2 ---> 19.3.2015.

'PRODAJA / MALOPRODAJA--> Izvještaji --> 'Kartica kupca / dobavljača' --> dodan izlist transakcija kojima su se zatvarali ulazni računi

'SERVIS VOZILA' --> 'Lista vozila' -kod pretrage dodano pretrazivanje po marki i modelu vozila

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> U ponude dodan posebni porez za motorna vozila

 

 

verzija 1.74.3.2 ---> 1.3.2015.

'ROBNO' --> 'Administracija'-->'SISTEMSKE POSTAVKE - ROBNO' -->DODANA OPCIJA 'Dozvola izmjene cijena 'Otpremnica ' / 'Povratnica kupca''

'SERVIS VOZILA' --> 'Lista naloga' -->Prosirenje prettage na 'Model' i 'Marku' pri slobodnoj pretrazi

'PRODAJA' --> 'Detalji računa' --> dodana opcija 'Uplatnica HUB 3A'

'PRODAJA' -->'Administracija'-->'Lokalne postavke - FINANCIJE' --> opcija 'Ispis dokumenata (otpremnica / povratnica kaupa) u napomeni računa kreiranog iz prodajnog naloga'

'ROBNO' --> 'Stanje skladišta' -->dodan filter 'Aktivnost artikla'

'BLAGAJNA' --> Uplatnice/Isplatnice/Blagajnički izvjestaj --> Po defaultu prikazuju za tekuću godinu

'BLAGAJNA' --> Dozvola brisanja samo zadnje Uplatnice / Isplatnice

'ROBNO' -->'Primka' --> dodana provjera negativnih rabata prilikom spremanja dokumenta

'ROBNO' -->'Alati' -->'DEKLARACIJE' --> dodana opcija 'Naziv, Šifra, Zemlja porijekla, Uvoznik'

'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Detalji avansa' --> Ispravak ispisa PDV-A I OSNOVICE

 

 

verzija 1.73.3.2 ---> 12.2.2015.

'ROBNO' --> 'Detalji primke' -dodana opcija direktnog ispisa na printer

'ROBNO' --> dodana opcija valutne primke

'ROBNO' --> 'Detalji otpremnice'/ 'Detalji primke' dodana opcija zbrajanja kolicina

'ROBNO' --> 'Detalji primke' zaokruživanje cijena na pet decimala umijesto dvije

-'PRODAJA' --> Ukoliko je ukljucena opcija "Zaduženja" ista se pojavljuje u traci s alatima s lijeve strane -kod zatvaranja transakcija pojavljuje se opcija "Zaduženja"

'MALOPRODAJA' -->'KONTROLNI CENTAR' --> ukoliko korisnik nema ukljucenu opciju 'Dostupnost 'Modula skladišta'' te nije administrator onemogucene opcije 'Primke - kalkulacije' i 'Međuskladisnice'

'PRODAJA / MALOPRODAJA'/ 'ROBNO' --> dozvola unosa negativnih vrijednosti za kolicinu odabirom artikala iz liste artikala prilikom kreiranja racuna / skladisnih dokumenata

'SERVIS VOZILA' --> 'Lista naloga' -kod pretrage dodano pretrazivanje po marki i modelu vozila

'ROBNO' --> 'Administracija'--> 'Lokalne postavke - ROBNO'- dodana opcija 'Ispis zbroja količina kod ispisa otpremnice / izdatnice'

'ROBNO' --> 'Detalji primke' --> dodana opcija 'Primka samo s količinama'

'ČLANARINE' --> 'IZVJEŠTAJI' --> 'Zaduženja po članovima - GRUPNI' - dodan filter 'Status'

'ROBNO' --> 'Detalji otpremnice' -Ispravak storno dokumenta

'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Detalji avansa' --> dodan odabir vrste računa te promjena pdv stope

'PRODAJA / MALOPRODAJA--> 'Ulazni račun' --> dodana opcija datuma knjiženja

'ROBNO' --> 'Odjava komisije' -->"Unos artikala na osnovi stanja skladišta / prodanih komisijskih artikala za period" --> prenos dobavljača odabranog u dokumentu odjave

 

 

verzija 1.72.3.2 ---> 29.1.2015.

'SVI MODULI' --> U DETALJIMA FIRME DODANA OPCIJA 'Odgoda plaćanja'

'OSNOVNI MODUL' --> 'Administracija' --> 'UVOZ FIRMI / KONTAKATA' - u predložak za uvoz dodana polja 'RABAT' i 'ODGODA_PLACANJA'

 

 

verzija 1.71.3.1 ---> 9.1.2015.

'MALOPRODAJA' -->'KONTROLNI CENTAR' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' --> opcija 'Ispis šifre artikla na ponude, račune i skladišne dokumente' proširena i na POS ispise računa, ponude te prodanih liste artikala

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Lista artikala' proširena kolona šifre artikla

'ROBNO'--> Detalji otpremnice --> kod ispisa dodana crta za potpis osobe koja je preuzela robu

'SERVIS'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - SERVIS' -->dodana opcija 'Kopiranje napomene iz 'Ponude' u 'Nalog' i obratno'

'PRODAJA'/'MALOPRODAJA'-'Administracija'-->'Lokalne postavke - FINANCIJE' --> opcija 'Kopiranje opisa ponude u račun' preimenovana u 'Kopiranje opisa 'Ponude'/'Prodajnog naloga' u račun'

 

 

verzija 1.70.3.1 ---> 30.12.2014

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'PONUDE' - DODANA OPCIJA REZERVACIJERezervacije (aktivne/istekle)

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'LISTA PONUDA' --> U FILTER STATUSA DODANI FILTERI '' I 'Rezervacije - aktivne'

'PRODAJA' --> 'IZVJEŠTAJI' --> 'Artikli u ponudi – detaljni' - DODAN FILTER 'Rezervirani artikli u ponudama'

'PRODAJA / MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' --> 'Stanje po skladištima' -->dodan stupac 'Rezervirano u ponudama'

'PRODAJA' --> 'Detalji prodajnog naloga' - dodana opcija 'Radni nalog' prebacuju se svi artikli s normativom u radni nalog te se u radnom nalogu i prodajnom nalogu kreira unakrsna veza veza

'PRODAJA' --> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - PRODAJA' DODANA OPCIJA 'Staza dokumenata prodajnih naloga'

'PRODAJA' --> 'Detalji prodajnog naloga' --> opcija 'DOKUMENTI'

'ROBNO' --> 'Detalji inventure' - dodana opcija 'Uvoz stanja artikala iz odabrane inventure'

 

 

verzija 1.69.3.1 ---> 25.11.2014

'OSNOVNI MODUL' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE' --> DODANA OPCIJA 'Provjera valjanosti OIB-a kontakta'

'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji korisnika' --> Dodana opcija 'Pregled računa tekućeg dana' - Ukoliko prijavljeni korisnik nema uključenu opciju 'Pregled svih računa' --> Prikazati ce mu se lista racuna samo za tekući dan

'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji korisnika' --> Dodana opcija 'Administracija artikala'

'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji korisnika' --> Dodana opcija 'Pregled detalja artikla'

'OSNOVNI MODUL' --> 'Detalji korisnika' --> Dodana opcija 'Administracija primki'

'ČLANARINE' -->'ADMINISTRACIJA'--> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' -dodana opcija 'Bilježenje samo datuma posjete bez trajanja'

'UPDATE BAZE'/'MERLIN' --> PROLAZI 3 PUTA SKRIPTE KOJE NISU PROŠLE

'ČLANARINE' -->'ADMINISTRACIJA'-->'Lokalne postavke -ČLANARINE' --> Dodana opcija 'Audio nevaljala članarina' koja se čuje kod 'Auto posjete' ukoliko je clanarina istekla

'SVI MODULI' --> Ukoliko je unesen OIB provjerava se da li isti vec postoji

'ČLANARINE' --> 'čLANOVI' --> DODANA OPCIJA 'Ispis'

'ČLANARINE' --> 'Administracija' -->'ČLANARINE VRSTE' -DODANE OPCIJE 1)ARTIKAL, 2)Period trajanja, 3)Broj dolazaka, 4) Odobreni vremenski period

te se pomoću istih kod brzog unosa posjete određuje da li je ista valjana ili ne

'ČLANARINE' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' DODANA OPCIJA "Bilježenje samo datuma posjete bez trajanja"

'ČLANARINE' --> 'Administracija' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' DODANA OPCIJA "Obavezan unos datuma valjanosti iskaznice"

'ČLANARINE' --> 'ULAZI / IZLAZI' --> Dodan filter po vrsti članarine

 

 

verzija 1.68.3.1 ---> 11.11.2014

'SALON LJEPOTE' --> 'IZVJEŠTAJI' --> dodan izvještaj 'Rekapitulacija potrošnje repromaterijala prodanih artikala s normativom'

'SALON LJEPOTE' --> 'IZVJEŠTAJI' --> dodan izvještaj 'Lista normativa'

'SALON LJEPOTE' --> 'IZVJEŠTAJI' --> dodan izvještaj 'Lista artikala - detaljna'

'ROBNO' --> 'Detalji izdatnice' --> dodana opcija 'Unos artikala u izdatnicu na osnovi repromaterijala po normativima prodanih artikala'

'ROBNO' --> 'Detalji primke' --> dodana provjera mješanja komisionih i vlastitih artikala u istoj primci

'AUTO SERVIS'--> 'IZVJEŠTAJI' --> 'Artikli u radnim nalozima' -->dodan MPC I MPC iznos artikala

'SVI MODULI' --> Kod postavljenog autobackupa isti radi i kod izlaska iz programa

 

 

verzija 1.67.3.1 ---> 20.10.2014

'PROIZVODNJA'--> 'Detalji naloga' -->dodana opcija 'Unos artikala na osnovi prodanih artikala s normativom za period'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA'/'ROBNO' - Dodana opcija neučitavanja value liste (Kod velikog broja artikala)

'ROBNO' --> dodan izvještaj 'Stanje skladišta'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> Lista artikala dodana opcija filteranja svih stupaca

 

 

verzija 1.66.3.2 ---> 6.10.2014

'PRODAJA'/ 'MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'--> Dodana opcija 'Zaduženja' (opcija se ukjučuje preko super admina)

'PRODAJA'/ 'MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'--> 'IOS - Izvod otvorenih stavki' - dodan filter 'Od datuma dokumenta' -u izvještaj ulaze i zaduženja

'PRODAJA'/ 'MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'--> 'Kartica kupca' --> preimenovana u 'Kartica kupca / dobavljača' - u izvjestaj ulaze URA, IRA, ZADUZENJA, TRANSAKCIJE (UPLATE I ISPLATE)

build 3

'PRODAJA'/ 'MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'--> 'Računi po načinima plaćanja' -Ispravak ispisa

'ČLANARINE' --> 'Detalji iskaznice' --> dodano polje za unos 'Datum valjanosti ljecnickog pregleda'

'ČLANARINE'  --> 'Detalji iskaznice' --> dodano polje za unos 'Datum prestanka članstva'

'ČLANARINE' --> 'Detalji iskaznice' --> 'Povijest' --> dodana polja 'Datum valjanosti ljecnickog pregleda' i 'Datum prestanka članstva'

'PRODAJA'/ 'MALOPRODAJA' -->'IZVJEŠTAJI'--> 'Rekapitulacija avansa' -> dodana opcija ispisa

'SVI MODULI' --> Pri unosu nove firme/kontakta u listu firmi/kontakata u modu izbora ista se odmah po unosu zatvara tj. ne prikazuju se detalji iste

 

 

verzija 1.65.3.2 ---> 19.9.2014

'PRODAJA' -->'IRA' --> DODAN FILTER 'Dokument'

'PRODAJA' -->'Izvještaji' --> 'Artikli u računima  – detaljni' --> DODAN FILTER 'Dokument'

'PRODAJA' -->'Izvještaji' --> 'Artikli u računima  – detaljni' --> Kod odabira firme prikazuje racune i od podružnica iste

'PRODAJA' -->'Izvještaji' --> 'Rekapitulacija prodaje po artiklima' --> Kod odabira firme prikazuje racune i od podružnica iste

'PRODAJA' -->'Izvještaji' --> dodan izvještaj 'Prodaja po mjesecima - graf'

'ROBNO' -->'Iventure' --> 'Dodavanje nove iventure' --> Dodana opcija 'Postavi  zatečeno stanje artikala na knjigovodstvenu  vrijednost za stanja veća od 0' 

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> dodan izvještaj 'Artikli u računima  – detaljni'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> dodan izvještaj 'Prodaja po mjesecima - graf'

Ispravak 'Stanja blagajne' iz prethodne verzije

'MERLIN' -->DODAN BROJ UNOSA ZA TABLICE

 

 verzija 1.64.3.1 ---> 22.8.2014

'PRODAJA'-->'Detalji prodajnog naloga' - dodani 'e-mail-ovi:' i 'Broj primjeraka za ispis:' za 'Automatsko kreiranje računa' (provjera ispravnosti formata emaila, dozvoljen upis više email adresa odvojenih zarezom ili točkazarezom)

'PRODAJA'--> 'Prodajni nalozi' --> dodana opcija 'Automatsko kreiranje računa iz prodajnih naloga' (opcija dostupna na zahtjev)

'PRODAJA'-->'Detalji prodajnog naloga' --> 'Dostavljena / fakturirana roba' - dodana opcija 'Izvoz u excel'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' - dodan izvještaj 'Kartica artikla'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Detalji avansa' - Ispis oznake operatera

'ČLANARINE'  -->'Zaduženja' --> Dodan filter po 'Vrsti članarine'

'ČLANARINE'  --> 'Zaduženja' --> 'Auto zaduženja' --> dodana opcija 'Lista kreiranih zaduženja za zadani filter'  (za ispis uplatnica)

'ČLANARINE'  -->'ADMINISTRACIJA' -->'LOKALNE POSTAVKE - ČLANARINE' --> dodana opcija 'Aktivnost posjeta'

'ČLANARINE'  --> dodana opcija 'Auto posjete' za brzi unos dolazaka/odlazaka preko barkoda članske iskaznice (mogućnost postavki zvučne signalizacije za ulaz, izlaz i grešku )

'MALOPRODAJA'-->'Dnevni blagajnički izvještaj' --> Dodane opcije za odabir naplatnog uređaja i poslovnog prostora (uzima u obzir sve vrste račna prodaja /maloprodaja)

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Kartica kupca' -dodan filter razdoblje

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Izvještaji' --> 'Izvod otvorenih stavki na dan' --> dodana opcija slanja na e-mail

 

 

verzija 1.63.3.1 ---> 19.8.2014

'PRODAJA'--> 'Uplate / Isplate' --> 'Lista izvoda' -->grupiranje Izvoda po računu (za one s više transakcijskih računa)

'ČLANARINE' --> Dodavanje 'Uplata / isplata' u alatnu traku

'SALON LJEPOTE'--> 'IZVJEŠTAJI' --> dodan izvještaj 'Izvještaj utrška za grupe artikala po djelatnicima'

'SALON LJEPOTE'--> 'IZVJEŠTAJI' --> dodan izvještaj 'Rang lista kupaca po nalozima'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> maskiranje šifte prilikom unosa iste kod računa ili rekapitulacijskih izvještaja

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> otvaranje liste artikala u gornjem lijevom kutu te pamćenje postavljene visine forme

'PRODAJA'-->'Izvještaji'-->'Rekapitulacija avansa'--> dodana opcija 'Isključiti stornirane avanse'

'PRODAJA'-->'Prodajni nalozi' dodan filter 'Organiz. jedinica'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' - dodana opcija 'Autentifikacija preko šifre za sve izvještaje koji imaju rekapitulacijska prava i za exporte u excel datoteku' i izbačena opcija 'Odlogiranje nakon zaključenja računa'

'SVI MODULI' --> dodana opcija upisa datuma kreiranja i korisnika koji je kontakt kreirao

'SVI MODULI' --> LISTA KONTAKATA --> POSTAVKE PRIKAZA --> dodane opcije 'Datum kreiranja' i 'Korisnik kreirao'

'OSNOVNI MODUL' --> IZVJEŠTAJI --> KONTAKTI --> dodano filtriranje po datumu kreiranja (forma za odabir kontakata za grupni e-mail/sms, sinkronizaciju s gmail kontaktima...)

'OSNOVNI MODUL'/'ČLANARINE' --> 'ALATI'--> 'Eliminator duplikata' --> dodana opcija 'LISTA KONTAKATA S ISTIM IMENOM / PREZIMENOM'

 

 verzija 1.62.3.1 ---> 6.8.2014

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> 'Izvod otvorenih stavki na dan' --> dodan stupac 'Dana prekoračeno' u prikazu i ispisu

'ROBNO' --> 'Izvještaji' --> 'Stanje skladišta' - dodan filter 'Dobavljač'

'PRODAJA'--> 'Uplate / Isplate' --> Dodana opcija 'Lista izvoda' - filteri godina i period, a početno daje listu izvoda za tekuću godinu

'PRODAJA'--> 'Uplate / Isplate' --> Dodana opcija 'Automatska zatvaranja po pozivu na broj'

'PRODAJA'--> 'Uplate / Isplate' --> Dodana pretraga po modelu i pozivu na broj odobrenja

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> 'Cjenik artikala' - dodan stupac 'Komisijski artikal'

'ROBNO'--> dodana opcija 'Artikli' u alatnoj traci

'OSNOVNI MODUL' -->'ADMINISTRACIJA' --> 'Uvoz firmi / kontakata' - u predlošku dodane kolone 'KONTAKT_MAIL', 'KONTAKT_MOBITEL', 'KONTAKT_TELEFON', 'KONTAKT_FAX', 'KONTAKT_NAPOMENA'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' -->'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' -->dodana opcija 'Prikaz poziva na broj prilikom ispisa transakcijskih računa'

'ČLANARINE' --> Opcija zaduženja, ispis HUB 3A uplatnica, zatvaranje zaduženja s uplatama / brzo zatvaranje, lista dužnika za zaduženja ....

 

 

verzija 1.61.3.1 ---> 22.7.2014

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' --> Dodana opcija 'REGISTRIRANE BAZE PODATAKA' za administraciju dislociranih baza te testiranje konekcija na iste

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> Dodana opcija 'Izvod otvorenih stavki na dan' (IOS po OIB-u) . Opcija 'Uključi dislocirane baze' -  prikaziju se i racuni s dislociranih baza. 

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> 'Lista dužnika' -->Dodan stupac 'IOS' klikom na isti otvara se IOS za odabranu firmu

'PRODAJA'-->'IRA' --> Kod prikaza otvorenog iznosa vše ne prikazuje u apsolutnom iznosu, isto vrijedi i za izvještaje 'Lista dužnika' i 'Rang lista kupaca'

'ROBNO' -->Detalji dokumenta 'IZDATNICA' --> dodan odabir 'Firma (podruznica)' od registrirane firme - isto dodano i kod ispisa

'ROBNO' --> 'Detalji artikla' -->'Stanje po skladištima' --> dodana opcija da ukoliko ima dislociranih skladišta prikazuje se check box

'Uključi dislocirane baze' te klikom na isti prikazije se stanje na dislociranim skladištima. Pretraga se vrši prema šifri artikla.

'PRODAJA'--> 'Detalji prodajnog naloga' --> 'Računi' - dodan stupac 'Otvoreno'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> dodana grupa 'Dodatne opcije'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> opcije 'Zatvaranje računa', 'Banka uplate / isplate' i 'Lista dužnika' dostupne uz instalirani modul 'BLAGAJNA', 'Ponude' dostupne uz uključenu opciju 'Ponude u MALOPRODAJI'

 

 

verzija 1.60.3.2  --->  4.7.2014 

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> Dodana opcija 'Rekapitulacija utržaka po danima'

'PRODAJA'--> 'Izvještaji' --> Dodana opcija 'Računi po načinima plaćanja po danima'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> Dodana opcija 'Računi po načinima plaćanja po danima'

'PRODAJA'--> 'Administracija' --> Dodana opcija 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' (za klijente koji imaju održavanje) autobackup, izvoz za knjigovodstvo

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' --> Dodana opcija 'ODRŽAVANJE PRODUX SUSTAVA' (za klijente koji imaju održavanje) autobackup, izvoz za knjigovodstvo

'Detalji kontakta' -->dodana opcija 'Detalji --> txt'

'REZERVACIJE' --> 'Detalji rezervacije' --> na dvostruki klik stavke otvaraju se detalji iste

'CRM' --> Dodan prečac 'CTRL + T' za otvaranje liste zadataka (TASKOVA)

'CRM' --> 'Lista zadataka' -->dodano pretraživanje po naslovu ili opisu zadatka

 

 

verzija 1.59.3.1 ---> 11.6.2014

'PRODAJA' -->'PONUDE'--> dodana opcija 'Nerealizirane' u status ponude

'REZERVACIJE'-->'POSTAVKE' --> dodana opcija 'Kopiranje datuma rezervacije u napomenu račuana'

'REZERVACIJE'--> 'Detalji rezervacije' --> dodana opcija 'PREDUJAM'

'REZERVACIJE'--> 'Detalji rezervacije' --> dodana opcija 'Računi vezani za rezervaciju'

'ROBNO'--> 'Detalji izdatnice' -- > dodana opcija 'Izvezi podatke u datoteku'

'ROBNO'--> 'Detalji primka kalkulacija' -- > dodana opcija 'Uvoz artikala iz produx datoteke (externa primka ili izdatnica)' - dodana provjera da li postoji dokument partnera pod istim nazivom i datumon u sustavu

 

 

verzija 1.58.3.1 ---> 2.6.2014

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'--> 'Knjiga popisa' - Dodana opcija 'Ne uzimati komisijske artikle'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'Lokalne postavke - FINANCIJE' - DODANA OPCIJA 'Prikaz bar koda artikla na računu

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' - DODANE POSTAVKE ZA :

Predložak MP računa

Predložak VP računa

Predložak ponude

'ROBNO'--> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO' --> DODANA OPCIJA 'Ispis otpremnice bez cijena'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'--> DODANA OPCIJA 'SISTEMSKE POSTAVKE - PONUDA'

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI' --> 'Obračun razlika u cijeni' -preimenovan u 'Rekapitulacija računa'

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI' --> kod ispisa Dodane kolone 'Način plaćanja','VPI roba vlastita','VPI roba komisija'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR' -->'Rekapitulacija računa' --> kod ispisa Dodane kolone 'MPI roba vlastita' i 'MPI roba komisija'

'SERVIS'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - SERVIS' -->dodana opcija 'Prenos podataka predmeta servisa u napomenu računa'

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - A4 RAČUN' --> uz opciju 'Ispis kontakta kod ispisa računa' dodana opcija ispisa 'OIB-a' i 'Kontakt brojeva'

 

 

verzija 1.57.3.1 ---> 14.5.2014

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'Detalji artikla' --> dodana oznaka 'Komisija:'

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'--> 'Rekapitulacija računa' -->Ispis --> Ispravak PDV-a

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'--> 'Rekapitulacija računa' --> Dodan filter za naplatni uređaj

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI' --> 'Obračun razlika u cijeni' --> Dodan filter za naplatni uređaj

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI' --> 'Rekapitulacija prodaje po artiklima' --> Kod ispisa grupira komisione artikle

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'--> 'Rekap. prodaje artikala za posl. prostor ' --> Kod ispisa grupira komisione artikle

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'--> 'Rekap. prodaje artikala za posl. prostor ' --> Dodan filter 'Komisioni artikli'

'ROBNO' --> Ispis međuskladišnice i primke - ispis opisa artikla

'ČLANARINE'--> 'Administracija' --> 'SISTEMSKE POSTAVKE - ČLANARINE' --> dodana opcija 'Dozvola unosa vlastitih brojeva za članskeiskaznice:'

'ČLANARINE'-->'Detalji posjete' --> Dodano polje za upis napomene

'KAMPANJE'-->'ALATI'-->'Ispis adresa na naljepnice '2 x 4''/'Ispis adresa na naljepnice '3 x 7''/'Ispis adresa na naljepnice '4 x 10'' --> dodana opcija 'Ne ispisivati firmu kontakta na naljepnice' te se ista pohranjuje u lokalnim postavkama

'PRODAJA' / 'MALOPRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'Lokalne postavke - FINANCIJE' --> DODANA OPCIJA  'Prikaz stanja skladišta pri kreiranju računa'

 

 

verzija 1.56.3.1 ---> 8.5.2014

'PROIZVODNJA'-->'IZVJEŠTAJI'- dodan izvještaj 'Lista normativa'

'PRODAJA'-->Detalji računa - otpremnice --> Dodana opcija 'R-Otpremnica - bez cijena' za ispis otpremnice po računu samo s količinama - bez cijena

'PRODAJA'-->'ADMINISTRACIJA' dodana opcija 'SISTEMSKE POSTAVKE - POS RAČUNA'

'PRODAJA'-->'ADMINISTRACIJA' dodana opcija 'POSTAVKE PRINTERA - POS'

'PRODAJA'-->'detalji računa'/'detalji računa-otpremnice' - dodana opcija 'Ispis POS'

'PRODAJA'/'MALOPRODAJA'-'Administracija'-->'Lokalne postavke - FINANCIJE' -->dodana opcija 'Kopiranje opisa ponude u račun'

 

 verzija 1.55.3.1 ---> 30.4.2014

M O D U L    P R O I Z V O D NJ E

'SALON LJEPOTE'-->IZVJEŠTAJI-->'Rekapitulacija izvršenih usluga/robe po radnim nalozima' -->dodana kolona 'Plaćanje'

 

 verzija 1.54.3.1 ---> 26.4.2014

'ROBNO'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO'- dodana opcija 'Maksimiziranje formi skladišnih dokumenata'

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI'-->'Artikli u računima – detaljni' - DODAN FILTER I STUPAC 'NAČIN PLAĆANJA'

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI'-->'Rekapitulacija avansa' - DODAN FILTER I STUPAC 'NAČIN PLAĆANJA', dodan stupac naponene i pdv-a

'ROBNO'--> Dodavanje novog skladišnog dokumenta 'Odjava komisije'

'PRODAJA'-->'IRA' -Sortiranje računa po datumu - isto i kod ispisa

 

 verzija 1.53.3.3 ---> 16.4.2014

'OSNOVNI MODUL'-->'ALATI'-->'PRODUX --> GMAIL KONTAKTI'-->DODAN PROGRES BAR PRI UČITAVANJU KONTAKATA/FIRMI TE NJIHOVIH KONTAKT PODATAKA U LISTU ZA SINKRONIZACIJU S GMAIL KONTAKTIMA

'PRODAJA'-->'Detalji ponude' --> dodan ispis na POS printer

'ROBNO'-->'DETALJI PRIMKE' -->Dodana provjera negativne marže na stavci 

'ROBNO'-->'DETALJI PRIMKE' -->Dodana provjera nabavne vrijednosti (ne smije biti 0)

'ROBNO'-->'DETALJI PRIMKE' -->Dodan link na ulazni račun, te MP iznos ulaznog računa

'ROBNO'-->'Dnevnik skladišta' - dodan stupac (Ulazni račun)

 

 verzija 1.52.3.1 ---> 4.4.2014

'ROBNO'-->'Detalji otpremnice'-->'Ispsi A4' -->Ispravak greške

'ČLANARINE'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE - ČLANARINE' -DODANA OPCIJA 'Aktivnost liste kontakata pri unosu posjete'

'ČLANARINE'-->'IZVJEŠTAJI' - DODAN IZVJEŠTAJ 'Posjete po danima' (GRAF,ISPIS U PDF,EXPORT U EXCEL)

'ČLANARINE'-->'IZVJEŠTAJI' - DODAN IZVJEŠTAJ 'Posjete po članovima'

'ČLANARINE'-->'DETALJI POSJETE'--> U LISTU ČLANARINA DODANA VRSTA ČLANARINE

 

 verzija 1.51.3.1 ---> 28.3.2014

AUTOMATSKO AŽURIRANJE BAZE IZ PROGRAMA -Ukoliko je verzija baze različita od verzije programa prikazati će se upit za ažuriranje baze

'SERVIS'--> 'Detalji naloga' - DODANI PREČACI ZA (ARTIKLI (F3),-F9/F5 --> SPREMANE PROMJENA,-F6 --> IZMJENA NALOGA...)

'SVI MODULI'-->'ADMINISTRACIJA'-->'KORISNICI'-->'Detalji korisnika' --> dodana opcija 'Izvoz liste u excel datoteku'

'SALON LJEPOTE'--> 'LOKALNE POSTAVKE - SALON' - DODANA OPCIJA 'Provjera da li su u detaljima kontakta upisani broj mobitela i e-mail (prilikom odabira kontakta u nalogu ili rezervaciji)'

 

 verzija 1.50.3.1 ---> 24.3.2014

'ROBNO'-->'ALATI'-->'DEKLARACIJE' -DODANA OPCIJA 'Deklaracije 6 x 17'

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI' --> dodana opcija 'Rekapitulacija avansa'

'ROBNO'--> Detalji primke --> ispravak ispisa (smanjena širina da izlazi na jednoj stranici (povećao se kad je dodan redni broj stavke u ispis))

'SERVIS'-->'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE SERVIS' --> DODANA OPCIJA 'Predložak naloga:'

'PRODAJA'-->'ARTIKLI' -->DODANA OPCIJA PRETRAGE ARTIKALA PREKO TEXT BOXA

'ROBNO'-->Inventura --> Detalji inventure - dodan botun 'Filter liste' klikom na koji se prikazuje redak za filtriranje svakog stupca

'ROBNO' -->Inventura--> Detalji inventure -Kada je u show modu stavka artikla je link na detalje artikla

'PRODAJA'-->'Rekapitulacija prodaje po artiklima' - dodan botun 'Filter liste' klikom na koji se prikazuje redak za filtriranje svakog stupca

 

 verzija 1.49.3.1 ---> 18.3.2014

'ROBNO' -->'LOKALNE POSTAVKE - ROBNO' DODANA OPCIJA 'Prikaz barkoda u otpremnici'

'ČLANARINE' - ->ISPIS ČLANSKE ISKAZNICE NA NALJEPNICE 3 X 7

'OSNOVNI MODUL'-->'ALATI' -->'Eliminator duplikata' - za duplikat firme/kontakta svugdje u dokumentima (računi,ponude,nalozi,skladišni dokumenti,zadaci...) se zamjenjuje duplikat s originalnom i na kraju se duplikat briše

 

verzija 1.48.3.1 ---> 12.3.2014

'MALOPRODAJA' - ISPRAVAK ISPISA ZPC-A

'PRODAJA'/'MALOPRODAJA' --> LISTA ARTIKALA - PO CIJENI NE FILTRIRA VEĆ SORTIRA PO MPC-U I POZICIONIRA NA UPISANU CIJENU

'PUTNI NALOZI' --> ISPIS LOKO VPŽNJI - IZMJENA

'SERVIS VOZILA' --> postavka vrste servisa na glavnom botunu

'ČLANARINE' --> POSJETE (UNOS, IZMJENA, LISTA)

'ČLANARINE' --> Detalji članarine dodan botun za listu posjeta

 

verzija 1.47.3.1 ---> 6.3.2014

'ROBNO' -->DETALJI MEĐUSKLADIŠNICE - DODAN BOTUN 'Unos artikala na osnovi stanja skladišta.' - namjena mu je da nivelira prolazno skladište npr. Sve ide preko maloprodaje, a veleprodaja samo za neke iznimke npr. kada se daje roba , a fakturira se mjesečno...

'ROBNO' -->DETALJI POVRATA DOBAVLAČU- DODAN BOTUN 'Unos artikala na osnovi stanja skladišta.' - namjena mu je ODJAVA ROBE U KONCESIJI TJ, VIDI SE KOJA JE ROBA PRODANA NA SKLADIŠTU KUPCA (U MINUSU) TE SE ISTA ODJAVLJUJE

'SERVIS VOZILA' - KROZ KONTROL +B MOŽE SE POSTAVIT PREDMET SERVISA(BROD, AUTO MOTOR...) TE IKONA U TOOLBARU

'ČLANARINE' - NA ISKAZNICU DODANA OPCIJA -RAČUNI -LISTA SVIH RAČUNA VEZANA ZA ČLANSKU ISKZNICU

'PRODAJA' -->IRA--> DODANA OPCIJA FILTRIRANJA PO ČLANSKIM ISKAZNICAMA

'PRODAJA'/'MALOPRODAJA' - LINKOVI NA STAVKE ARTIKALA RAČUNA, PONUDA, PRODAJNIH NALOGA

'ROBNO'--> PRIMKA dodana opcija 'Ulazni račun' - uzimaju se podaci o partneru iz primke te upit za unos VPC-A IZ ISTE

'PRODAJA'/'MALOPRODAJA' - 'Detalji ulaznog računa' -dodan link za skladišni dokument iz kojega je proizašao

'PRODAJA'-->Detalji ponude - dodan botun (%) za popust na sve stavke

 

verzija 1.46.3.1 ---> 4.3.2014

SVI MODULI --> U DETALJIMA KONTAKTA DODAN BOTUN 'Korespondencija'

'CRM' --> KLIKOM NA KORESPODENCIJU FIRME/KONTAKTA/KORISNIKA OTVARA SE AUTOMATSKI UČITANA LISTA STAVKI

'ROBNO'-->OTPREMNICA ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSLIJE RABATA KOD ISPISA A4

'PRODAJA'-->'Rekapitulacija prodaje po artiklima' -->DODANO FILTRIRANJE PO 'Partner/Kupac'

'PRODAJA'-->'Artikli u računima – detaljni' ---> DODANO FILTRIRANJE PO 'Partner/Kupac', u listi naziv partnera i datum računa , omogućeno grupiranje

'REZERVACIJE' -OPCIJE PRI ISPISU -1)Ispis svih rezervacija po uključenom filteru;2)Ispis rezervacija za dan za sve djelatnike;3Ispis rezervacija za dan za djelatnika

Ukoliko je odabrana podružnica te je uključena opcija automatskog obračuna poreza isti će se primijeniti i na podružnice

Povrat novca se zatvara s enter

Upit za povrat novca samo ako SE RAČUN KREIRA IZ POS DJELA

Dozvoliti negativne vrijednosti u ulaznim računima

u ispisu računa i skladisnih dokumenata stavljen redni broj na ispis stavki

Prodajni nalozi-->lista skladisnih dokumenata - dodana nabavnu, vp i pm vrijednost

 

 verzija 1.45.3.2 ---> 25.2.2014

REZERVACIJE - BRISANJE REZERVACIJE ODABIROM ISTE IZ LISTE REZERVACIJA

REZERVACIJE -->POSTAVKE -->DODANA OPCIJA - 'Nakon izdavanja računa automatski prelazak u status: NEKI STATUS'

REZERVACIJE -->POSTAVKE -->DODANA OPCIJA -'Automatsko printanje maloprodajnih računa na predefinirani printer nakon zaključivanja istih iz naloga, te zatvaranje računa i naloga'

REZERVACIJE --> Detalji rezervacije s desne strane dodan botun 'RAČUN' -OTVARA SE RAČUN I KOPIRAJU STAVKE

REZERVACIJE U RAČUN

REZERVACIJE --> Detalji rezervacije DODANA LABELA RAČUNA KLIKOM NA KOJU SE OTVARAJU DETALLI ISTOG

'ROBNO'-->OTPREMNICA --> DODANI BOTUNI ZA PRIKAZ KOLONA I POPUST NA SVE STAVKE

'ROBNO'-->OTPREMNICA --> DODAN ISPIS U POS

'ROBNO'-->OTPREMNICA --> KOD UNOSA ARTIKALA POŠTUJU SE POSTAVKE IZ 'LOKALNE POSTAVKE - FINANCIJE' TJ. 'Nakon odabira artikla, klikom na 'ENTER', prebacivanje fokusa na količinu' I 'POČETNA PRETRAGA ARTIKLA'

'MALOPRODAJA' --> AKO JE POSTAVLJENA OPCIJA 'Prikaz forme za povrat novca kod gotovinskih uplata' PRVO SE OTVARA

LADICA, A TEK ONDA PRIKAZUJE FORMA ZA POVRAT

'PRODAJA'-->ADMINISTRACIJA --> ARTIKLI ILI 'PRODAJA'-->ARTIKLA - DODANA NOVA FORMA ZA PREGLED I FILTRIRANJE ARTIKALA TE ISPIS U CJENIK KOJEMU JE U ISPISU DODAN BARKOD

 

verzija 1.44.3.2 ---> 21.2.2014

'ROBNO'--> DODANA OPCIJA 'ALATI' U LIJEVOM GLAVNOM IZBORNIKU

'ROBNO'-->'ALATI' -OPCIJA ETIKETE

'ROBNO'-->'ALATI' -OPCIJA DEKLARACIJE

'ROBNO'-->'ALATI' -->DEKLARACIJE - OPCIJA ISPISA (5X13) (BARKOD, PROIZVOĐAČ I ZEMLJA PORIJEKLA)

'ROBNO'-->'ALATI' -->DEKLARACIJE - OPCIJA ISPISA (4X10) (BARKOD, PROIZVOĐAČ, ZEMLJA PORIJEKLA I UVOZNIK)

'Prodaja'--> 'Detalji prodajnog naloga' - povezivanje dokumenata međuskladišnice, povrata kupca i povrata dobavljača s prodajnim nalogom

 

verzija 1.43.3.2 ---> 21.2.2014

'SERVIS VOZILA'- KOD PRETRAGE VOZILA pretražuje po broju šasije i motoru

'ROBNO'--> -Detalji kalkulacije -Dodana opcija '&Deklaracija - KOLIČINA'

'ROBNO'--> -Detalji kalkulacije -Dodana opcija '&Deklaracija - JEDNA'

'PRODAJA'-->Detalji prodajnog naloga dodana opcija 'Artikli ulaz / izlaz'

'ROBNO'-->'Izvještaji' -Dodana opcija 'Rekapitulacija artikala po skladišnim dokumentima'

 Kod ažuriranja baze dodan output file

'ROBNO'-->-u 'POVRAT DOBAVLJAČU' dopustiti samo negativne vrijednosti količina

 

verzija 1.42.3.1 ---> 11.2.2014

'PRODAJA'--> 'IZVJEŠTAJI'-->''- DODANI I RAČUNI PREMA KRAJNJIM KUPCIMA KAO I ONI PREMA NEPOZNATOM KUPCU

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR' DODANA OPCIJA 'Rang lista kupaca'

'MODUL PROJEKATA' --> POVEZIVANJE TROŠKA S ULAZNIM RAČUNOM

'MODUL PROJEKATA' -->DETALJI PROJEKTA --> Ispis POPRAVAK ISPISA IZVJEŠTAJA

'MODUL PROJEKATA'-->'Moji zadaci' -->dodano filtriranje po statusu dovršenosti (po defaultu prikaz samo otvorenih)

'PRODAJA'/'MALOPRODAJA' -Zatvaranje ULAZNIH / IZLAZNIH RAČUNA - DODANA OPCIJA 'BRZO ZATVARANJE' 

 

verzija 1.41.3.1 ---> 31.1.2014

'MALOPRODAJA'-->u knjizi popisa pri odabiru godine postaviti da kupi račune od cijelog dana (23:59)

'AUTO SERVIS'-->UKOLIKO NIJE ODABRANO SKLADIŠTE, UPOZORENJE I OPCIJA OTVARANJA ADMINISTRATORSKE FORME ZA SERVIS

'ROBNO'-->'INVENTURA'- DEFAULTNE POSTAVKE FILTERA NA TRENUTNU GODINU, učitavanje liste uz progres bar ...

CLANARINE - DODANO FILTRIRANJE PO VRSTTI CLANARINE I PO CLANU -SLOBODAN UNOS

CLANARINE - SREĐEN GUI, SPLITER...

CLANARINE - DODANO BRISANJE CLANSKE ISKAZNICE - DOZVOLJENO BRISANJE SAMO ZADNJEG UNOSA

MALOPRODAJA - DEKLARACIJE - DODANO ODABIR VIŠE ARTIKALA IZ LISTE

PRODAJA- MAKNUTA OPCIJA FIKSNE MARŽE

KOD POKRETANJA SAMOSTALNIH PROJEKATA UVIJEK USERNAME /SIFRA

'Administracija'-->'Lokalne postavke - FINANCIJE' -->dodana opcija 'Prikaz datuma ispisa na izvještajima'

 

verzija 1.40.3.1 ---> 31.1.2014

'SERVIS' --> 'Detalni naloga'-->DODANA opcija 'Dokumenti'

inventura - dodan ispis bez knjigovodstvenih stanja i razlika, opcija ispisa samo stavki >0

izvoz artikala, stanja skladista u csv file

uvoz artikala i stanja iz csv filea

 

verzija 1.39.3.1 ---> 29.1.2014

Odabir predloška otpremnice za ispis partnera na lijevu ili desnu stranu u ovisnosti o odabiru za VP račun i

IZMJENA fakt/nefakt. iz prodaj. naloga - MOGUCE VIŠE RAĆUNA ZA OTPREMNICE

 

verzija 1.38.3.1 ---> 24.1.2014

'PRODAJA'--> U 'POSTAVKAMA VIDLJIVIH KOLONA STAVKI' - DODAN BARKOD ZA RAČUNE/RAČUNE OTPREMNICE/PONUDE/PRODAJNE NALOGE

'PRODAJA'--> DODAN UNOS PREKO BAR KODA ZA RAČUNE/RAČUNE OTPREMNICE/PONUDE/PRODAJNE NALOGE

'PRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE' -DODANA POSTAVKA -'Početni način plaćanja'

'PRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE'-DODANA POSTAVKA -'Zvučna signalizacija pri unosu artikla u račun'

'PRODAJA'--> 'ADMINISTRACIJA'-->'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE'-DODANA POSTAVKA -'Početna pretraga artikala'

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR'-->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -MAKNUTA POSTAVKA -'Početna pretraga artikala'

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR'-->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA' -MAKNUTA POSTAVKA -'Početni način plaćanja'

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR'-->'SISTEMSKE POSTAVKE - MALOPRODAJA'-MAKNUTA POSTAVKA -'Zvučna signalizacija pri unosu artikla u račun'

'PRODAJA'--> ZA RAČUNE/RAČUNE OTPREMNICE DODAN DEFAULTNI NAČIN PLAĆANJA AKO JE POSTAVLJEN

'PRODAJA'--> ZA RAČUNE/RAČUNE OTPREMNICE/PONUDE/PRODAJNE NALOGE DODANA ZVUČNA SIGNALIZACIJA AKO JE POSTAVLJENA

'MALOPRODAJA'--> 'KONTROLNI CENTAR'-->'Ispis etiketa za artikle' - DODANA OPCIJA -->'Barkod, šifra, naziv, MPC'

POPRAVAK ETIKETA KOD RUČNOG DODAVANJA

 

verzija 1.37.3.1 ---> 15.1.2014

Kod ispisa početnog stanja dodana nabavna cijena/iznos

Dodan izvoz stavki početnog stanja u excel dokument

Prodajni nalozi - dodan filter za statuse (AUTOMATSKI UPDATE PODATAKA NA LISTI PRILIKOM DODAVANJA RAČUNA ZA PRODAJNI NALOG)

'OSNOVNI MODUL'-->ALATI - DODANA OPCIJA 'FIRMA <--> PODRUŽNICA'

ONEMOGUĆENA IZMJENA DATUMA DOKUMENTA PRILIKOM KREIRANJA RAČUNA/AVANSA

'Detalji firme' --> repozicioniranje firme nakon inserta

'MALOPRODAJA/PRODAJA' --> 'ADMINISTRACIJA' --> 'LOKALNE POSTAVKE -FINANCIJE' -DODANA OPCIJA 'Prikaz broja pakiranja na računu' -PRIKAZ I DOZVOLA UNOSA PAKIRANJA PRILIKOM UNOSA RAČUNA. UKOLIKO JE OPCIJA UKLJUČENA TE JE TAKOĐER UKLJUČENA OPCIJA 'Nakon odabira artikla, klikom na 'ENTER', prebacivanje fokusa na količinu' -PREBACITI ĆE SE NA KOLONU KOLIČINE PAKIRANJA

ISPIS PAKIRANJA NA RAČUNU

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI'-->'Računi po načinima plaćanja' DODAN FILTER PO NAPLATNOM UREĐAJU i u ispisu grupiramo po fiskalnim grupama'

VEĆI FONT U LISTI PREKO OSNOVNOG MODULA -->'Administracija'-->'LOKALNE POSTAVKE' - OPCIJA VELIČINA FONTA U TABELAMA

Dodana kartoteka s lijeve stane na izborniku

u listi artikala ako je grupiran po grupi enterom se ista otvara/zatvara

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'-->'Lista izlaznih računa (F10)' - REDOSLJED OD MANJEG PREMA VEĆEM I OZNAĆEN

ZADNJI RAČUN U LISTI (ISTI REDOSLJED I ZA ISPIS)

'ROBNO'-->'Inventura' - dodane MPC/MPI I VPC/VPI , SUMA MPI i KOLIČINA KNIGOVODSTVENIH I ZATEČENIH -OZNACILA KOLUNU STVARNE VRIJEDNOSTI, ISTO DODANO I KOD ISPISA

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'-->'Rekapitulacija utržaka' -po defaultu svi naplatni uredjaji sa opisom filter: SVI NAPLATNI UREDJAJI

'MALOPRODAJA'-->'KONTROLNI CENTAR'-->'Dnevni blagajnički izvještaj' --> BOLDIRAN UKUPNI PROMET (I KOD ISPISA NA POSU)

'PRODAJA'-->'IRA' -po defaultu svi naplatni uredjaji

'PRODAJA'--> ZA RAČUN / PONUDU SE MOŽE ODABRATI I FIRMA KOJA JE PODRUŽNICA, A PRILIKOM ISPISA / RAČUNA I PONUDE ISPISUJE SE MATIČNA FIRMA

'PRODAJA'-->'IRA' -> KOD FILTERA ZA FIRMU DAJE RAČUNE KOJI SU NA FIRMU I PODRUŽNICE

'PRODAJA'-->'Ponude' -> KOD FILTERA ZA FIRMU DAJE PONUDE KOJE SU NA FIRMU I PODRUŽNICE

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI'--> 'Lista dužnika' - grupira račune po matičnoj firmi

'PRODAJA'-->'IZVJEŠTAJI'--> 'Rang lista kupaca' - grupira račune po matičnoj firmi

STANJE NA SKLADIŠTU ZA RAČUN/OTPREMNICE - KOLONA ZELENE BOJE