Izvorni kod

 

Modul putnih naloga kreira i evidentira domaće i inozemne putne naloge i naloge za loko vožnje za jednu ili više tvrtki. U nalozima se evidentiraju akontacije, dnevnice, putni troškovi, troškovi prijevoza i ostali troškovi te se automatski zbrajaju.

Produx putni nalozi

 

Kako se pojedini detalji ne bi unosili više puta dostupni su šifrarnici domaćih i inozemnih dnevnica, tečajevi valuta, različita vozila sa pripadajućim detaljima, različite relacije sa pripadajućom kilometražom, troškovi po kilometru i naravno djelatnici i firme koji su u bazi podataka. Na ovaj način štedi se na vremenu, bez gubitaka preciznosti izračuna. Podaci iz putnih naloga se mogu sortirati po firmi, djelatniku, troškovima, datumu što omogućava veliku preglednost i kvalitetno praćenje putnih troškova što nudi daljnje mogućnosti u racionalizaciji poslovanja.

 

Lista putnih naloga
Akontacija - predujam
Unos dnevnica
Unos troškova prijevoz...
 
Za još slika kliknuti ovdje.

 

Popis funkcionalnosti:

Kreiranje i obrada putnih naloga i loko vožnji

 •  Kreiranje domaćih i inozemnih putnih naloga i loko vožnji
 •  Evidencija akontacija, putnih troškova, troškova prijevoza i ostalih troškova
 •  Automatsko računanje trajanja puta na temelju početka i kraja putnog naloga
 •  Automatsko računanje dnevnica i pripadajućih troškova
 •  Memoriranje vozila, relacija, tečaja
 •  Definiranje dnevnica i postavki obračuna tečaja i kilometraže
 •  Filtriranje putnih naloga po firmama, djelatnicima, vozilima
 •  Filtriranje putnih naloga po datumu, intervalu i odredištu
 •  Mogućnost rada za više firmi
 •  Ispis putnih naloga i putnih računa
 •  Ispis liste putnih naloga po odabranim kriterijima (djelatnik, godina, vremenski interval)
 •  Naknadno mijenjanje naloga u slučaju pogrešnog ili nepotpunog unosa
 •  Kreiranje loko vožnji
 •  Evidencija troškova prijevoza i ostalih troškova (parking, cestarina...) za loko vožnju
 •  Ispis liste loko vožnji po odabranom kriteriju

Izvorni kod reference

 


Izvorni kod rješenja