Izvorni kod

Podrška i održavanje

 

Održavanje i podrška po pozivu

Konzultacija i / ili intervencija putem e-mail-a ili telefona (do 30 minuta) 100,00 kn 13,27€
Sat rada programera na izmjenama programa prema zahtjevima korisnika 250,00 kn 33,18€
Intervencija na podacima korisnika putem interneta - tzv. remote support 200,00 kn po svakom započetom satu 26,54 € po svakom započetom satu
Sat rada na lokaciji kupca - tzv. on-site support (putni troškovi izlaska na teren za lokacije udaljenije od 10 km naplaćuju se 2,50 kn (0,33 €) po prijeđenom kilometru) 250,00 kn po svakom započetom satu 33,18 € po svakom započetom satu
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika 650,00 kn 86,27€
Instalacija nove verzije programa na svako dodatno računalo koje se spaja na istu bazu 150,00 kn 19,91€
Relicenciranje na novo računalo (stara licenca se deaktivira) 500,00 kn 66,36€
Relicenciranje na novu firmu (stara licenca se deaktivira te prenosi na novu firmu) 1.000,00 kn 132,72€
Reinstalacija (ponovna instalacija) serverskog dijela aplikacije 500,00 kn 66,36€
Reinstalacija (ponovna instalacija) klijentskog dijela aplikacije 150,00 kn po računalu 19,91 € po računalu

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.
Cjenik vrijedi od 1. kolovoza 2022.g.

 

Ugovor o paušalnom održavanju uključuje

Mjesečna cijena po licenci iznosi 150,00 kn / 19,91 € (cijena za više licenci po dogovoru)
Opcija aktiviranja dnevnog arhiviranja podataka (data backup): lokalno ili internet / web
Usklađivanje sa zakonskim propisima i izmjenama
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika bez naknade
(nova verzija izlazi u prosjeku jednom mjesečno - za podatke o verzijama kliknuti ovdje)
Uključen paket podrške - telefonska i podrška za udaljene lokacije putem interneta (tzv. remote support)
30% popusta za podršku na lokaciji korisnika (tzv. on-site support)
Izvoz podataka u drugi erp sustav (npr. Synesis eIRA/eURA, Delta Omega - Libri, Micronic, Panteon)

Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.
Cjenik vrijedi od 1. kolovoza 2022.g.

 

Izvorni kod rješenja

Naslovnica Cjenik Podrška i održavanje